Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg
HEM |  Inledning |  Föreningen |  Styrelse 1999 |  Styrelse 2000 |  Styrelse 2001 |  Program 1999 |  Program 2000
Program 2001 |  Medlemskap |  Stadgar |  Broschyr 2000 |  Konflikt |  Gästbok |  TIDNINGEN


Årsmöte 2001


VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR VÄNFÖRENINGEN OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG ÅR 2000.
Avgivet vid Ordinarie Årsmöte den 7 maj 2001

Styrelsen för Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg får härmed avge följande verksamhetsberättelse:

VÄNFÖRENINGENS STYRELSE

Vid årsmötet den 7 maj 2001 valdes:

 • Anita Cullberg,
 • Bertel Hedelius,
 • Lars Hillhammar,
 • Kjell E Karlsson,
 • Rolf Lindgren,
 • Hans Nyman,
 • Rune Ström och
 • Berit Wästfelt till styrelseledamöter i föreningen.
 • Erik Wettergren är föreningens Hedersordförande sedan 1998.

Styrelsen utsåg vid konstituerande styrelsemöte

 • Rolf Lindgren till ordförande,
 • Berit Wästfelt till sekreterare och
 • Anita Cullberg till kassör.

Rolf Lindgren avsade sig sitt uppdrag i januari 2001 varefter vice ordförande Rune Ström tog över ordförandeklubban.

REVISORER

Rolf Ekelund valdes till revisor och Bertil Holmström till revisorssuppleant för verksamhetsperioden.

STYRELSENS ARBETE

Under verksamhetsåret har styrelsen haft sju protokollförda styrelsemöten. För medlemmarna har olika aktiviteter arrangerats för att öka intresset kring Ostindiefararen Götheborg, Sveriges 1700-tals-historia och kulturutbytet mellan Sverige och Kina.

EKONOMI

Föreningen har under året haft intäkter på 204.088 kronor varav 160.603 kronor utgörs av medlemsavgifter, 33.485 kronor av gåvor och medel som insamlats i samband med föreningens aktiviteter. Kanslikostnader, telefon, porto, tryckerikostnader uppgår till 198.943 kronor och utgör föreningens huvudsakliga utgifter. Av det bidrag som Exxon Chemical AB skänkt till Vänföreningen har 50.000 kronor fonderats för att bekosta någon del av skeppet.

AKTIVITETER

Årets aktiviteter inleddes med en repris av den uppskattade turen till Ulricehamns Konst och Östasiatiska Museum. Även denna gång fylldes bussen. Väl mottagna och guidade blev vi av museets intendent Leif Petzäll och specialisten på kinesiskt porslin, Jarl Vansvik. Besöket avslutades även denna gång med en kinesisk måltid på Ming Palace.

I slutet av mars var det dags att inspektera båtbygget på Terra Nova. Vi kunde konstatera att skeppet växer och ser fram emot att följa den fortsatta byggnationen.

Årsmötet år 2000 hölls på Sjöfartsmuseet i Göteborg och inramades av en visning av museets 1700-talsutställning under Anders Wästfelts ledning. En del av fynden från den marinarkeologiska utgrävningen av Ostindiefararen Götheborg utgör en del av denna utställning.

Våren avslutades med en resa till örlogsstaden Karlskrona. Det var två innehållsrika dagar med god mat och intressanta utflyktsmål såsom skeppsbyggmästaren af Chapmans sommarställe Skärfva, där man bl.a. kan beskåda en tavelsamling med kinesiska djonker från 1700-talet, följt av stadsrundtur, besök på Karlskrona Örlogsvarv med repslagarbana, Polhemsdockan från 1726 och Wasaskjulet. Besöket i Karlskrona avslutades med visning och 1700-tals lunch på Blekinge Museum.

Under hösten arrangerades i samarbete med Folkuniversitetet i Göteborg studiecirklar om 1700-talets Göteborg och kinesiskt porslin.

Den 30 september var det dags för ännu ett besök på Terra Nova. I samband därmed erbjöds medlemmarna att avnjuta en härlig lunch på Ahlströms Pir. ( f.d. Westra Piren)

Vänföreningens Kina-resa avgick den 3 november med Berit Wästfelt som färdledare. Resan gick över Peking, Louyang, Shaolin, Xian, Guilin och avslutades i Peking. En innehållsrik och i alla avseenden omväxlande resa.

Den 10 december återupptogs traditionen med Julpunsch på Terra Nova. Rolf Ekelund berättade om kanontillverkning, Göta lejons Ungdomsorkester underhöll och några hemvärnsmän serverade ärtsoppa till punschen, som serverades av vår egen superkargör Hans Nyman och hans medhjälpare.

Som företagsmedlem i Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg har Bröderna Ljungquist AB låtit producera en serie vykort, som skänkts till Svenska Ostindiska Companiet AB för försäljning på Terra Nova. Styrelseordförande Rolf Lindgren har även initierat kontakt med Billing Boats för produktion av en modellbyggsats skala 1:72, som även den kommer att säljas på Terra Nova.

Konstnären Kjell Ringi har på förslag från ordförande Rolf Lindgren producerat en affisch med Ostindiefararen Götheborg. Affischen blev klar i december 2000 och introducerades till Vänföreningens medlemmar i samband med Julpunschen på Terra Nova.

Styrelsen riktar ett varmt tack till medlemmarna som tar del av våra aktiviteter och till alla som stödjer föreningens arbete. Som medlem stödjer du även Stiftelsens Ostindiefararen Götheborg III stiftelseurkund och stadgar och verkar för att projekt Ostindiefararen Götheborg III genomförs enligt dess målsättning.

VÄNFÖRENINGEN OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG April 2001.

Rolf Lindgren, Ordförande
Berit Wästfelt, Sekreterare
Anita Cullberg, Kassör
Lars Hillhammar
Bertel Hedelius
Kjell E Karlsson
Hans Nyman
Rune Ström

Web design: Jan-Erik Nilsson © 1999, Grafiskt uppdaterad December 2009