Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg
HEM |  Inledning |  Föreningen |  Styrelse 1999 |  Styrelse 2000 |  Styrelse 2001 |  Program 1999 |  Program 2000
Program 2001 |  Medlemskap |  Stadgar |  Broschyr 2000 |  Konflikt |  Gästbok |  TIDNINGEN


STYRELSE 1999-2000

Ny styrelse i Vänföreningen för Verksamhetsåret 1999-2000

Vid vänföreningens årsmöte den 9 maj 1999 valdes följande personer att utgöra Vänföreningens styrelse under verksamhetsåret 1999-2000:

Anita Cullberg
Bertil Hedelius
Lars Hillhammar
Kjell E Karlsson
Jan-Erik Nilsson
Bertil Philipson
Rune Ström
Berit Wästfelt

Frågan om Stiftarnas rätt att välja styrelse i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III, nu i Länsrätten

Frågan om rätten att välja styrelse i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III är av betydelse av flera skäl. Framför allt då denna stiftelse är den juridiska person som äger SOIC AB och därmed även Ostindiefararen Götheborg III. Vänföreningen är en av Stiftarna och dessutom den enda av Stiftarna som avskilde egendom vid stiftelsen bildande. Stiftelsens verksamhet styrs av en stiftelseurkund och det är i denna som Stiftelsens målsättning regleras. Rätten att välja styrelse är sålunda stiftarnas - och därmed Vänföreningens - enda möjlighet att påverka verksamhetens inriktning och målsättning.

Vänföreningens ansträngningar att av Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg IIIs styrelse få besked om planerna för projektets fortsatta verksamhet har ännu inte krönts med framgång. Ordinarie årsmöte i Stiftelsen hölls senast under 1998 och stiftarna, däribland Vänföreningen, har uttryckte då sitt missnöje, genom att välja en ny styrelse, som dock förhindrats av den avsatta, att tillträda.

Skeppsbygget fortgår huvudsakligen med kommunala och statliga pengar från olika arbetsmarknadsåtgärder. Vad som kommer att inträffa när dessa vid årsskiftet upphör, är oklart. Några sponsoravtal av betydelse har ej träffats. Hur projektets grundläggande syfte skall uppnås är därmed oklart och Vänföreningen vet nu inte vem eller vilken verksamhet vi egentligen stödjer.

Vänföreningens styrelse måste dock förutsätta att "allt kommer att ordna sig", varför vi efter bästa förmåga fortsätter vårt årsprogram. Då man emellertid från varvets (SOIC ABs) sida vägrar projektets initiativtagare och idégivare - Anders Wästfelt, samt vänföreningens styrelsemedlemmar Berit Wästfelt och Jan-Erik Nilsson tillträde till varvsområdet, har detta omöjliggjort stora delar av årets planerade program.

Initiativtagarnas och Vänföreningens utgångspunkt är och förblir Stiftelsens ändamålsparagraf, där skeppsbygget skall utgöra kärnan i en verksamhet som skall rymma ett betydande antal verksamheter utöver själva skeppsbygget och framförallt motivera varför skeppet alls bör byggas.

Stanna kvar som medlem - projektet är vårt!

Då många hört av sig och velat gå ur föreningen, vill vi framhålla att styrelsens förhoppning är att projektet trots allt skall kunna genomföras i enlighet med våra ursprungliga, positiva idéer. För en kort återblick på vilka dessa ursprungliga ideer var - och är - klicka här!

Vi ber därför alla medlemmar kvarstanna i föreningen och avvakta resultatet av den nya stiftelsestyrelsens arbete. Så saklig information som situationen medger kommer efter hand att publiceras här.

Webmaster: Jan-Erik Nilsson. Dokumentet skapat Maj 1999, grafiskt uppdaterat December 2009