Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg
HEM |  Inledning |  Föreningen |  Styrelse 1999 |  Styrelse 2000 |  Styrelse 2001 |  Program 1999 |  Program 2000
Program 2001 |  Medlemskap |  Stadgar |  Broschyr 2000 |  Konflikt |  Gästbok |  TIDNINGEN


Vänföreningen - Informationsbroschyr 2000

Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg bildades 1987 för att stödja den marinarkeologiska utgrävningen av den år 1745 förlista Ostindiefararen Götheborg. Utgrävningen pågick i åtta år och gav en mängd fynd och en mängd nya kunskaper som redovisats i flera utställningar i Sverige, Norge, Hongkong, Singapore och Shanghai.
Vi bygger en ny Ostindiefarare Under hela utgrävningen frågade vi oss ständigt, hur hade Götheborg egentligen sett ut? år 1992 presenterade Anders Wästfelt idén att bygga en ny ostindiefarare och med denna åter segla till Asien efter den gamla handelsvägen - men denna gång utan att gå på grund.

Skeppet skulle heta Ostindiefararen Götheborg III och bli ett modernt, godkänt och klassat, fullriggat segelfartyg med huvuddimensioner, linjer, rigg och skrov i överensstämmelse med den Götheborg som sjösattes år 1738.

Vänföreningens styrelse tyckte idén var god och bestämde sig för att stödja projektet. Pengar samlades in till en första projektering.

Intresset för projektet är idag mycket stort såväl i Sverige som i Kina.

Under 1995 ökade vänföreningens medlemsantal med 777 för att vid slutet av året uppgå till 1601.

Under 1996 ökade antalet medlemskap stadigt för att vid slutet av året passera 2000 vilket innebar gott och väl över 4000 anslutna personer. Vid slutet av 1996 var c:a 100 företag medlemmar.

4000 personmedlemmar och ca 100 företag
1 miljon kronor till projektet Vänföreningen är projektets hittills enskilt största kontantfinansiär och har sedan starten donerat över 1 miljon kronor till projektet.
Vänföreningens verksamhet sköts av styrelse och en rad arbetsgrupper. Målsättningen är att stödja byggnationen av Götheborg III och att informera om hur projektet framskrider, arrangera resor, föredrag och spännande aktiviteter för sina medlemmar.
Delaktighet och trivsel
Välkommen som medlem! Som medlem har Du glädjen av att vara med i ett stort äventyr och på ett konkret sätt bidra till något som på sikt kommer att gagna Göteborg och Sverige.

Välkommen som medlem och tack på förhand för Ditt stöd! Som medlem får Du en rad förmåner vid besök på varvet Terra Nova. Information om föreningens arrangemang postas direkt hem till Din brevlåda.

Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg
Renvägen 1, 433 70 Sävedalen, Tel. 031-26 05 20. Fax. 031-26 26 30.

Web design: Jan-Erik Nilsson © 2000. Uppdaterad 2010