HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997 |  Nej till IT 1997
Berits brev 1997 |  Kinarådet |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98

DOKUMENT I URVAL

Den 28 december 1994

Den första styrelsen i Svenska Ostindiska Companiet AB

Den första styrelsen i SOIC AB hade satts samman av Anders Wästfelt och hans närmaste rådgivare i dessa frågor redan före Stiftelsemötet i IBM-huset. Alla namn fanns redan förutom ett, som lades till på Bengt Tengroths förslag under sittande möte. "För att han brukade dömma i segeltävlingar ... ?" Jag kan personaligen inte förstå vad hälften av dessa personer hade i SOIC ABs styrelsere att göra.

Vid denna tidpunkt fanns ingenting alls på det leriga gamla varvsområdet under bockkranen mer än våra ideer, och skulle inte heller finnas, utan vårt arbete.

Denna styrlese gjorde så vitt jag känner till inte någonting alls under flera år, förutom möjligen planerde hur de skulle kunna ta över projektet om och när det verkligen kom igång.

Självklart måste de på något sätt trott att det skulle gå eller varför annars lägga en enda minut på detta eller ens låna ut sitt namn.


SOIC AB

Svenska Ostindiska Companiet AB

Den 28 december 1994 registrerades bolaget Svenska Ostindiska Companiet AB
som av projektets initiativtagare fick uppdraget att bygga skeppet.


Styrelse

Kjell A. Mattsson (Ordförande)
Sigvard Hallstedt
Anders Lysén
Lars G. Malmer
Lennart Manckert
Sören Mannheimer
Lars-Åke Skager


VD

Erkki Persson


Revisor

Göran Jacobsson


Svenska Ostindiska Companiet AB, Terra Nova, Eriksberg, 417 54 Göteborg.
Telefon: 031-779 34 50, Fax: 031-779 34 55

All text © J-E Nilsson och A Wästfelt 1984-96.
Page updated 7th Mars 1997