HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997 |  Nej till IT 1997
Berits brev 1997 |  Kinarådet |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98

DOKUMENT I URVAL

Initiativtagarnas programförklaring 1993

"Baserat på en nära tioårig marinarkeologisk undersökning av den år 1745 förlista ostindiefararen Götheborg skall vi med denna som förebild bygga och utrusta ett skepp som till linjer, rigg och skrov motsvarar en svensk 1700-tals ostindiefarare och med denna utföra en handels och forskningsresa till Kina och åter.

Kring skeppsbygge, varv och resa skall en marknadsorganisation skapas, med kunder bland näringsliv och förvaltning i Sverige, Kina och nationer längs 1700-talets historiska handelsväg till Asien.

Alla svenska företag och organisationer med intresse för handel och kontakter med länder längs resvägen skall på detta sätt erbjudas möjlighet att utnyttja projektets goodwill och på ett spektakulärt och unikt sätt återknyta till våra historiskt fredliga och ömsesidigt givande relationer.

Allmänhet samt deltagande företag och organisationer skall erbjudas aktiviteter under byggtid, resa och efter återkomsten."

Ostindiefararprojektets fyra ursprungliga mål

Ur stiftelseurkund och stadgar kan vi härleda fyra mål för versamheten:

  1. Kultur
  2. Kompetensutveckling
  3. Arbetsmarknad
  4. Handel

Klicka här om Du vill veta mer om hur Du kan delta och vad våra sponsorer får ut av ett samarbete.


1. Kultur - en kunskapsskatt kan bevaras

I Västsverige har en mängd unika kunskaper med anknytning till skeppsbyggnad, trähantering, smide, rostskydd, ytbehandling, rötskydd, repslageri, segelsömnad, vävnad, riggning, segling, navigation m.m. bevarats i en muntlig tradition. De överförs från far till son, från mästare till lärling, så länge det finns objekt att applicera kunskaperna på.
Att på nytt bygga en seglande fullriggare i traditionella material och med historiskt korrekt rigg ställer mycket höga krav på hantverkskunnande. Det ger sysselsättning åt det fåtal experter som ännu håller dessa unika kunskaper vid liv och gör det möjligt för nya att ta vid.

2. Kompetensutveckling - ny teknik behövs

Ostindiefararprojektet är ett världsomfattande projekt. För att genomföra detta behövs ny kompetens inom tre områden: inernationell kommunikation och marknadsföring, rigg- och skeppsbyggnadsteknik samt för segling, navigation, logistik och kommunikation under själva resan.
För att moderna sjösäkerhetskrav skall uppfyllas inom en historisk konstruktion utvecklas ny teknik i samarbete med en rad etablerade samarbetspartners. Slutprodukten - en seglande ostindiefarare av trä - skall därefter provas under hårdast möjliga förhållanden; en långsegling runt Goda Hoppsudden till Asien och åter.

3. Arbetsmarknad - nygamla kunskaper kan finna nya marknader

Ett omfattande internationellt samarbete för att runt om i Europa åter samla de unika kunskaper och de förstklassiga material, träd, fibrer, mm som ännu står att finna, är med största sannolikhet nödvändigt. Kanske kan detta kulturarbete grunda nya industrier och skapa sysselsättning inom nygamla högkvalitativa - traditionella - verksamhetsområden.
Genom ostindiefararprojektet kan en mängd nya och gamla specialistkunskaper finna användning och spridning.

4. Handel - en historisk lösning på ett tidlöst problem

1700-talets ostindiehandel skapade riskvilligt kapital till industriella investeringar och förmedlade konstnärliga, kulturella, filosofiska och vetenskapliga impulser mellan deltagande länder. Handel och utbyte berikade och stimulerade.

Ostindiefararprojektet skapar en historisk plattform som även idag kan främja forskning och samarbete. Elektronisk handel kan utvecklas ur projektets kommunikationsbehov.


All text © J-E Nilsson och A Wästfelt 1984-98.
Sänd email till Jan-Erik Nilsson
Page updated 18th of December 1998


Official Telecom Operator Telia