HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997 |  Nej till IT 1997
Berits brev 1997 |  Kinarådet |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98

DOKUMENT I URVAL

Anders Wästfelt's Brev till Stiftarna av
Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III's, 1999

Konstiturande möte ännu ej möjligt


Till stiftare
av
Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III

 

Sävedalen 15 februari 1999.

 

 För ett år sedan (den 22 februari 1998) genomförde vi stiftare stadgeenligt vårt årsmöte.

Den av oss då valda styrelsen har ännu inte kunnat påbörja sitt uppdrag då den gamla styrelsens ordförande, Länsöverdirektör Göran Bengtsson, vägrat lämna ifrån sig styrelseprotokoll och årsredovisningen för 1997 till den nyvalda styrelsen.

Frågan om vem som har rätt att välja stiftelsestyrelse avgörs nu av Länsrätten i Göteborg. Förhoppningsvis kommer ett besked före mars månad i år.

Som Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III: s sekreterare under åren 1994, 1995 och 1996 är jag i dag mycket oroad över utvecklingen av projektet. Från fullständig insyn och öppen redovisning - till totalt mörker.

Trots denna mörkläggning är det några av oss stiftare som fortlöpande följer och dokumenterar händelseutvecklingen i projektet. Denna dokumentation är redan till största delen presenterad på Internet på adressen www.ostindiefararen.org. Under länken "TIDNINGEN" hittar du vår Internet-tidning Ostindiefararen Götheborg .

Har du inte tillgång till Internet kan du beställa en utskrift av dokumenten. Du kan faxa 031-262630 eller ringa 031-260520 och beställa ett ex av tidningen, så sänder jag den med snigelpost. Har Du tillgång till e-mail, är adressen: anders@ostindiefararen.com

Under året som gått har Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg varit den organisation som upprätthållit den positiva andan i projekt Ostindiefararen Götheborg III. Jag bifogar Bertil Philipsons senaste brev till medlemmarna - samt programmet för vårens aktiviteter.

Personligen är jag aktiv medlem i Vänföreningen och har därför nöjet att bjuda in dig – och dina vänner – till en Musikalisk Resa till Ostindien.

Ni skall mönstra på i Kajskjul 8, Packhuskajen i Göteborg

Söndagen den 21 februari 1999, kl 14 .00

För mer information se Vänföreningens hemsida.

 

Med bästa hälsningar

 

Anders Wästfelt

Stiftare till

Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III