HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997 |  Nej till IT 1997
Berits brev 1997 |  Kinarådet |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98

DOKUMENT I URVAL

Anders Wästfelt's Brev till Sponsorer
av Projekt Ostindiefararen Götheborg III 1999

Ändrade förhållanden


Bäste sponsor av projekt Ostindiefararen Götheborg III

 

Detta brev får Du/Ni med anledning av att jag under åren 1993 t.o.m. augusti 1997 var ansvarig för kontakterna med personer och företag som i någon form delade idén att bygga Ostindiefararen Götheborg III. Min lista omfattar 234 sponsorer och där ingår Du/Ni. Utan Ert stöd skulle det i dag inte finnas något projekt Ostindiefararen Götheborg III.

Som ni förmodligen vet, får jag för närvarande inte verka i det projekt som jag själv har varit med om att skapa. Jag finner mig givetvis inte i detta och kommer att även fortsättningsvis att arbeta för att projektets Stiftlseurkund och Stadgar skall följas.

För ett år sedan (den 22 februari 1998) genomförde vi stiftare stadgeenligt vårt årsmöte.

Den av oss stiftare då valda styrelsen har fortfarande inte kunnat påbörja sitt uppdrag. Den gamla styrelsens ordförande, Länsöverdirektör Göran Bengtsson, vägrar lämna ifrån sig styrelseprotokoll och årsredovisning för 1997 till den nyvalda styrelsen. Frågan om vem som har rätt att välja stiftelsestyrelse avgörs nu av Länsrätten i Göteborg. Förhoppningsvis kommer besked före mars månads utgång - i år.

Som Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III:s sekreterare under åren 1993, 1994, 1995, och 1996 är jag i dag mycket oroad över utvecklingen av projektet. Från fullständig insyn och öppenhet – till totalt mörker. Varför ?

Trots denna mörkläggning är det några av oss stiftare som fortlöpande följer och dokumenterar händelseutvecklingen i projektet. Denna dokumentation är redan till största delen presenterad på Internet; www.ostindiefararen.org/B> Under rubriken SENASTE NYTT hittar du Internet-tidningen Ostindiefararen Götheborg.

Har du inte tillgång till Internet kan du beställa en utskrift av tidningen på fax 031-262630 eller tel 031-260520. Använder du e-mail är min adress: anders@ostindiefararen.net

Under året som gått har Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg varit den organisation som upprätthållit den positiva andan i projekt Ostindiefararen Götheborg III. Jag bifogar ordförande Bertil Philipsons senaste brev till medlemmarna – samt programmet för vårens aktiviteter. Personligen är jag aktiv medlem i Vänföreningen och har därför nöjet att – som tack för allt stöd – inbjuda dig och dina vänner till en Musikalisk Resa Till Ostindien.

Ni skall mönstra på i Kajskjul 8, Packhuskajen i Göteborg, SÖNDAGEN DEN 21 FEB.

KL.14.00. För mer information se Vänföreningens vårprogram som bifogas.

VÄLKOMNA

 

Anders Wästfelt

 

 

P.S. Ju större Vänförening desto starkare påverkan …..