HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997 |  Nej till IT 1997
Berits brev 1997 |  Kinarådet |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98

DOKUMENT I URVAL

Vänföreningens Ordförande Bertil Philipson's Brev
till Vänföreningens medlemmar 1999

Ditt medlemskap inför 1999


Värderade medlemmar i
Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg

 

 

Göteborg i februari 1999.

Ett stort tack för Ditt/Ert medlemskap under 1998. Nu är det dags att betala medlemskapet för ett nytt spännande verksamhetsår. En del av Er har redan betalt för 1999, tack! Värva då gärna en ny medlem med bifogat inbetalningskort!

Föreningen fyller 12 år. Det var i februari 1987 som föreningen bildades i samband med utgrävningen av Ostindiefararen Götheborg. När Anders Wästfelt på våren 1993 presenterade idén att bygga en ny seglande ostindiefarare - Götheborg III - beslöt Vänföreningen att även stödja detta projekt.

Vänföreningen blev en av grundarna (stiftarna) till Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III som bildades i november 1993 för att förverkliga drömmen. Föreningen bidrog med tjänster och pengar för att starta Stiftelsen och dess helägda bolag Svenska Ostindiska Companiet AB, SOIC AB.

Föreningens verksamhet styrs av sina stadgar. Målsättningarna är att "tillvarata allmänhetens intresse för bärgningen av Ostindiefararen Götheborg och dess last - samt genom medlemsavgifter och andra inskaffade medel - projektanställa personer och tillföra övriga resurser för att stödja byggnationen av Ostindiefararen Götheborg III."

Över 1.400 medlemskap varav 35 är företag. Vänföreningen är stor. Verksamheten sköts av styrelsen som sammanträder ca 1 gång i månaden. Administrationen sköts av Berit Wästfelt. Hon är halvtidsanställnd av Vänföreningen sedan 1996.

Det gångna året har varit innehållsrikt. Vi har koncentrerat oss på kulturella aktiviteter och tillhandahållit en rikhaltig historisk dokumentation på Internet – det senare inslaget mycket uppskattat av skolor och ett stort antal personer både inom och utom landets gränser.

Ingen medlem har kunnat undgå att det stundom blåst hårda vindar kring projektet.

Vänföreningens styrelse har beslutat att avvakta med kontanta donationer till Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III tills dess styrelse presenterat en organisation och verksamhet som stämmer överens med Stiftelsens urkund och stadgar. Detta har dock inte hindrat Vänföreningen från att förlägga aktiviteter på varvet Terra Nova där Götheborg III byggs.

Vänföreningen har då kontant betalat ordinarie entréavgifter för medlemmarna som också passat på att storhandla i varvets souvenirbutik.

Ostindiefararen Götheborg – både den äldre och den yngre – behöver ditt fortsatta stöd.

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS PROGRAM !

Med bästa hälsningar
Bertil Philipson
Ordförande, Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg.