HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Juni 1999 INLEDNING 2000

TRETTONDE ÅRGÅNGEN

Juli-December 1999

Anders och Berit Wästfelt lämnar Göteborg

Onsdag 1 september

Initiativtagarna Anders och Berit Wästfelt meddelar i ett brev alla medlemmarna i Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg att de nu lämnar Göteborg.


Till medlemmarna i Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg


Bästa medlem,


På detta enkla sätt vill vi informera Dig om att vi flyttar från Göteborg. I månadsskiftet nov/dec 1999 lämnar vi stán!

Efter 33 år i Göteborg går flyttlasset till Norrland ! Beslutet har vuxit fram under de senaste två åren. Vi har på "gamla dagar" börjat få hemlängtan. Vi har våra rötter i Västernorrland. Här finns en fantastisk natur, rymd och frihet och massor av möjligheter att utveckla och arbeta med spännande projekt.

En viktig sak, som påverkat vårt beslut att nu lämna Göteborg, är att vi även i framtiden vill använda och utveckla vår kreativitet och skaparglädje, samma kraft som vi använt för att genomföra utgrävningen av Ostindiefararen Götheborg och bygga upp projekt Ostindiefararen Götheborg III.

Som medlem i Vänföreningen har du inte kunnat undgå de senaste årens händelseutveckling i projekt Götheborg III. För vår personliga del har utvecklingen varit mycket frustrerande - men också lärorik. Vi har fått en (obehaglig) insyn i hur det fungerar i maktens korridorer i Göteborg. Där råder ingen demokrati !

Nu är det kanske så att den nuvarande ledningen av projekt Ostindiefararen Götheborg III drar en suck av lättnad när "problemet i Partille" (Bengt Tengroths uttryck) flyttar från stán. Men ack vad de misstar sig!

Som stiftare och medlemmar i Vänföreningen kommer vi även fortsättningsvis att kämpa för att projektets grundidé fullföljs, även om vi inte rent fysiskt kommer att ha möjlighet att ses lika ofta i framtiden.

Till sist vill vi TACKA ALLA ER tusentals medlemmar, som gjorde det möjligt att starta projekt Ostindiefararen Götheborg och som fortfarande stödjer projektets grundidé och Vänföreningens arbete.

Sävedalen i september 1999

Många varma hälsningar

Berit Wästfelt Anders Wästfelt
berit@ostindiefararen.net anders@ostindiefararen.net

Fredag 3 September

Göteborgs Stad hedrar de sina

Det här är faktiskt imponerande. Göteborgs Stad hedrar de sina. Att få sitt namn på en spårvagn är det närmaste man kan komma att bli adlad i Göteborg.

Fredag 12 September

Anders Wästefelt berättar om hur allting startade

På Nya Älvsborgs Fästning, 900 meter från Ostindiefararen Götheborgs förlisningsplats, berättar Anders Wästfelt om hur det hela startade för på timmen 254 år sedan. Därefter besåg vi den fängelsehåla lotsen Kasper Mattsson hamnade i. Kanske något att begrunda för nuvarande potentater, vad som kan hända när man styr fel.

Vänföreningens traditionella förlisningsfest avhölls på Nya Älvsborgs Fästning. Anders och Berit Wästfelt berättade inför en fullsatt Courtin 5 om hur hela ostindierfararprojektet startade för 15 år sedan. Hur utgrävningen av Ostindiefararen Götheborg genom många tusen frivilligas insatser växte till Projekt Ostindiefararen III.

Onsdag 15 September

Den av Stiftarna valda arbetsgruppen/Nya stiftelsestyrelsen rapporterar till Stiftarna att Länsrättens dom kommer att överklagas i Kammarrätten då ingen prövning av stagarna har gjorts. Man meddelar också att Göran Bengtsson framför som krav för att ens sätta sig vid ett förhandlingsbord att varken Anders Wästfelt eller Lars Jaktling skall få delta i projektet i framtiden. (Se Anders Wästfelts brev till Göran Bengtsson nedan.)

Fredag 17 September

Projektets trotjänare och stöttepelare Ingela Orre säger upp sig och avslutar därmed sitt fyraåriga arbete i Terra Nova-varvets centrala bokningsreception. Tack Ingela för ett fantastiskt jobb. Vi som startade projektet kommer aldrig att glömma din otroliga förmåga att hålla många bollar i luften och ditt positiva och smidiga sätt gentemot såväl besökande gäster som arbetskamrater. Under de första åren hade vi aldrig lyckats utan dig. Det var inte lätt att utifrån en grusplan bygga upp det vi gjorde tillsammans. Vi kan bara konstatera att SOIC AB åter förlorat ännu en av sina bästa krafter.

Torsdag 23 September

Med anledning av Jaktlinggruppens brev till Stiftarna av den 15 september (se ovan) skriver Anders Wästfelt följande brev till Länsöverdirektör Göran Bengtsson:

Länsstyrelsen i Västra Götaland / ATT DIARIEFÖRAS
Länsöverdirektör Göran Bengtsson
Registrerad ordförande i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III
Registrerad VD i Svenska Ostindiska Companiet AB

 

 

  Sävedalen den 23 september 1999

 

Som stiftare i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III har jag i dagarna erhållit ett brev från den styrelse som vi stiftare valde vid årsmötet den 1998-02-22/04-01.

Jag noterar i detta brev att vår valda styrelse på ett föredömligt sätt försöker hitta en lösning på problemet att du inte vill acceptera stiftarnas beslut.

Som stiftare och privatperson kräver jag att du offentligt redogör för dina motiv till dina två krav för att ens vilja förhandla med vår valda styrelse.

1. Vad har du för motiv till kravet att den rättsliga processen skall avbrytas ? Är det inte bra att rättsligt pröva om Stiftelsens stadgar är giltiga ?

2. På vilket sätt främjar du projekt Ostindiefararen Götheborg III genom att för all framtid utestänga advokaten Lars Jaktling och mig från projektet ?

Du om någon vet att du själv sitter på din post som stiftelsens ordförande genom att vi stiftare valde dig på 1997 års årsmöte. Anser du inte att detta börjar bli fånigt när du så envetet vägrar oss stiftare att hålla ett nytt årsmöte – och då KANSKE välja bort Dig? Anser du att du har juridisk rätt att utifrån Din maktposition i samhället bara vägra följa de lagar och normala ungängessätt som gäller för alla andra?

 

  Med vänlig hälsning

 

  Anders Wästfelt

cc: Stiftare och övriga berörda

 

 

Kommentar

Vem som helst kan konstatera att Anders och Berit Wästfelt har fråntagits sitt livsverk.

De som verkställt detta finns bland Göteborgs stads ledare och samhällets stöttepelare. Ingen av dessa kan frånsäga sig sitt ansvar. Tusentals medlemmar och tiotusentals göteborgare i alla åldrar som var med i utgrävningsäventyret påminns nu varje gång de hör talas om ostindiefararprojektet, om att initiativtagarna inte längre är med.

Konsekvenserna kommer att finnas inom själva samhället i form av en personlig erfarenhet genemot makthavare som borde främja rättrådighet och utgöra goda exempel i samhället, men som inte kan frammana någon annan känsla än förakt.

Göteborgs maktklick byger nu själva vidare på en symbol som i all framtid kommer att stå för;

    att privata initativ inte lönar sig;
    att okuvligt entreprenörsskap belönas med att man bestjäls;
    att den starkaste tar vad han vill ha; och
    att små människor som opponerar sig mot makthavares hån, övergrepp och förtal, står ensamma och rättslösa inför hela samhället.

Lärorikt kanske, men svårt att få sponsorer till.

Denna journal upphör från och med nu, tills den dag det finns något positivt att rapportera. Vänförening och Stiftare arbetar vidare som tidigare.

Ni som nu driver bygget vidare kan nu inte ens längre luta er mot känslan av att ni har stulit något attraktivt, något vi till varje pris vill ha tillbaka, men inte får.

Nej, det var aldrig detta det handlade om. Frågan för oss var - ansvar. Ansvaret för att med glädje, mod, entusiasm och öppenhet genomföra något på det sätt - och med det syfte - som vi bad att få hjälp med - och fick av näringlivet och i stort sett alla vanliga människor vi talade med.

Goodwill är en färskvara och allt som en gång byggdes upp av entusiasterna är nu borta. Ni som stulit projektet får nu klara er på egna ben, med den "goodwill" ni själva bygger upp.

Lycka till!

Red.

Denna sidas adress på Internet:
http://www.ostindiefararen.org/tidningen/aw99sept.shtml. Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010