HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

April 1999 INLEDNING Juni 1999

TRETTONDE ÅRGÅNGEN

Maj 1999

Årsmötesfrågan tas upp av Länssrätten
Idéstölderna i fokus.

Onsdag 5 maj

Vänförening och Stiftare meddelas att Länsrätten tisdag den 1 juni åter tar upp frågan om Stiftarnas rätt att utse Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III styrelse.

Fredag 7 maj

SOIC AB inbjuder ca 40 av de ursprungliga 49 stiftarna samt ett tiotal sponsorer och privatpersoner till ett informationsmöte på Ostindeifararvarvet Terra Nova tisdag den 18 maj.

Söndag 9 maj

Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg har årsmöte. Burgårdsgymnasiets Aula har hyrts för att få plats för alla intresserade medlemmar. Inga övriga frågor anmäls vare sig före eller under mötet.
Den nya styrelsen består av

Anita Cullberg
Bertil Hedelius
Lars Hillehammar
Kjell E Karlsson
Jan-Erik Nilsson
Bertil Philipson (Ordf.)
Rune Ström
Berit Wästfelt

Måndag 11 maj

Då stiftarna och initiativtagarna Anders Wästfelt, Berit Wästfelt och Jan-Erik Nilsson ej fått någon inbjudan till SOIC ABs informationsmöte anmäler Vänföreningens Ordförande dessa som egna gäster.

Söndag den 16 maj

Länsöverdirektör Göran Bengtsson ringer personligen upp Vänföreningens ordförande och meddelar att stiftarna och initiativtagarna Anders Wästfelt, Berit Wästfelt och Jan-Erik Nilsson ej är välkomna att deltaga i informationsmötet på Terra Nova tisdag den 18 maj. Orsaken till detta anges uttryckligen vara den informationsverksamhet som dessa bedriver på Internet.

Tisdag 18 maj

SOIC AB genomför sitt informationsmöte på Ostindeifararvarvet Terra Nova för ca 40 av de ursprungliga 49 stiftarna samt ytterligare tio sponsorer och privatpersoner.

Inbjudna deltagare förundras över att stiftarna och initiativtagarna Anders Wästfelt, Berit Wästfelt och Jan-Erik Nilsson ej inbjudits, samt meddelar dessa som sin uppfattning, att den presentation som gavs inte innehöll några nyheter utan endast var en upprepning av vad som tidigare gjorts i projektet. Som exempel nämndes presentationen av SOIC ABs Internet-satsning som inte innehöll något nytt gentemot Jan-Erik Nilssons grundidéer. Jmf. Jan-Erik Nilssons PM till SOIC ABs styrelse appropå bolagets nej tack till IT-sponsorer från september 1997.

Onsdag 18 maj

I ett brev uttrycker advokat Lars Jaktling att han för egen del anser att ett bidrag som Vänföreningen under verksamhetsåret 1997 utbetalt till Anders och Berit Wästfelt "kan ifrågasättas". Brevet som baseras på uppgifter från "en anonym uppgiftslämnare" tolkas med rätt eller fel av mottagaren som ett nytt försök att "skapa en bättre atmosfär" mellan den sk Jaktlinggruppen och Länsöverdirektören Göran Bengtsson, samt hans av egen kraft kvarsittande stiftelsestyrelse, se ovan den 7 april.

Huruvida detta är ett juridiskt meddelande om en kommande lagsökningen, och om denna i så fall kommer att riktas mot Vänföreningens dåvarande styrelse, Vänföreningens årsmöte som godkände bidraget eller den auktoriserade revisor som redogjorde för frågan på 1998 års årsmöte, framgår inte av brevet.

Anders och Berit Wästfelt m.fl. ser i vilket fall som helst fram emot den uppmärksamhet som i sådant fall kommer att riktas mot SOIC ABs "stöld av projektet från initiativtagarna" samt dess utnyttjande av goodwill, varumärken, logotyper etc tillhöriga dessa. Inte minst ser Anders Wästfelt m.fl. fram emot att i media få uppmärksamhet på den ekonomiska utsvältningsmetod som var och är SOIC ABs främsta medel att "få bort" initiativtagarna från sitt projekt, vilket även var orsaken till det ifrågasatta bidraget.

Lördag den 22 maj

I en ny helsidesannons i GP presenterar SOIC AB möjligheten att mot erhållandet av ett "Privilegiebrev" bekosta en handsmidd spik till Ostidiefararen Götheborg. Upplägget med ram, lacksigill, logotyper inklusive uttrycket "Privilegiebrev" är exakt det som utformades av Jan-Erik Nilsson redan våren 1996. Vad som var så fel med initiativtagarnas idéer, när nu dessa ännu används exakt som de skapades, framgår varken av annonsen eller SOIC ABs hemsida, se ovan. Hade SOIC AB även haft en egen moralisk rätt till projektet, såväl som till att utan ersättning fortsätta att använda initiativtagarnas idéer, skulle allt varit bra. Då Göteborgs allmänhet är förbluffande välinformerad kan utfallet nu bli mindre än väntat.

Patetiskt exempel på idéstöld. Den av Jan-Erik Nilsson utformade skylten och logotypen för Projekt Ostindiefararen Götheborg III förändras med lite tippex och återanvänds. Här som skylt på Terra Nova-varvets Skeppshalls gavelsida. Den utsprungliga logotypen var baserad på det gamla Svenska Ostindiska Companiets "Journal C" hållen för perioden 1743-50 och numera förvarad på Landsarkivet i Göteborg. En koppling som nu gått förlorad. Vad var det som var så fel med initiativtagarnas idéer, när nu dessa ännu används (nästan) exakt som de skapades?

Torsdag 27 maj

Initiativtagarnas gamla idé med Terra Nova Business Club återupplivas och ett nytt möte hålls för första gången sedan initiavtagarna utstängdes i samband med Jan-Erik Nilsson och Anders Wästefälts "Virtuella Ostindiefarare och IT-mässa" våren 1997. Vill Du se Jan-Erik Nilssons hemsida för Terra Nova Business Club från Internets barndom, klicka här. Man kan åter fråga sig vad som var så fel med initiativtagarnas idéer, när nu dessa återanvänds exakt som de skapades efter flera års tempoförlust?

Måndag 31 maj

Några intressanta datum inför den kommande månaden:

1 Juni - Länsrätten sammanträder om Siftarnas rätt att välja styrelse
2 Juni - Personalen på Terra Nova är kallad till Informationsmöte
3 Juni - SOIC AB har kallat till Presskonferens

Eftersom Länsrättens utslag inte kan vara känt i förväg (eller hur?) förutsätter vi att detta är rena tillfälligheter.


 

Kommentar

Stöld är stöld oavsett hur mycket tippex man än använder.

I Tidningen Ostindiefararen Götheborgs journal och bilagor dokumenteras månad för månad, år för år, i detalj hur de oavlönade initiativtagarna manövereras ut från sitt eget projekt allt eftersom projektets goodwill, ekonomiska och politiska betydelse, växer till. Vinnarna är inte oväntat Göteborgs högavlönade makthavare som själva bestämmer till vem Göteborgs skattebetalares och hyresgästers pengar kan betalas ut.

Att de som utsätts för kritik ej uppskattar detta ligger i sakens natur, men förändrar ej verkligheten. Vore det inte klokare att undanröja de sakliga orsakerna till kritiken, än att söka tysta kritikerna?

Synpunkter på denna journal eller påpekanden om eventuella fel i densamma kan utan censur göras direkt - online - av läsaren i vår gästbok Captains Log 1999.

Hela denna kronologiska journal ställs efter hand till Kungliga Bibliotekets förfogande och arkiveras permanent för framtida forskning.

Redaktören, som läser serverstatistiken, gläds åt ca 5000 dokumentsaccesser i veckan.

In a crowded airliner a five-year-old boy is throwing a wild temper tantrum. No matter what his frustrated, embarrassed mother does to try to calm him down, the boy continues to scream furiously and kick the seats around him.

Suddenly, from the rear of the plane, an elderly minister slowly walks forward up the aisle. Stopping the flustered mother with an upraised hand, the kindly, white haired, soft-spoken minister leans down and whispers something into the boy's ear. Instantly, the boy calms down, gently takes his mother's hand, and quietly fastens his seat belt.

All the other passengers burst into spontaneous applause. As the minister slowly makes his way back to his seat, one of the stewardesses takes him by the sleeve. "Excuse me, Reverend," she says quietly, "but what magic words did you use on that little boy?"

The old man smiles serenely and gently says, "I told him if he didn't cut that shit out, I'd kick his frikkin' ass off the plane."

PS. För den som funderar över månadens devis är sensmoralen ungefär att vi försöker anpassa oss till att tala till bönder på bönders vis, vilket kanske inte är så värst mycket tydligare. Vi försöker vara MYCKET mycket m y c k e t tydliga i vad lag och anständighete kräver av Herr Länsöverdirektören Bengtsson and andra Herrar hejdukar i olika styrelser men det tar liksom inte. Det är som att hälla vatten på en gås om ni ursäktar den ovanligt lyckade metafåren. För ytterligare klarläggande kan man maila ansvarige utgivaren direkt på anders@ostindiefararen.net eller redaktören på ostindiefararen@gotheborg.com.

Denna sidas adress på Internet:
http://www.ostindiefararen.com/aw99maj.htm. Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010