HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

December 1998 INLEDNING Februari 1999

TRETTONDE ÅRGÅNGEN

Januari 1999

Nytt årsmöte i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg
senast 30 april

7 Januari

I en stort uppslagen artikel i GP redogör Thomas Kristiansson för bakgrunden till den uppkomna konflikten inom ostindiefararprojektet. Han konstaterar att Bengt Tengroth tillträdde som ordförande i SOIC AB vid samma tidpunkt som man "i Göteborgs politiska liv" upptäckt "det stora intresse för ostindiefararprojektet som finns i Asien, världens största och snabbast växande ekonomier". Som ett intressant tecken på hur oåtkomliga man känner sig bekräftas hur Kinarådet verkligen organiserades för att ta över ostindiefararprojektet från dess initiativtagare; "då kunde naturligtvis inte den pikanta blomman i buketten, Ostindiefararprojektet, lämnas över till ... ekonomiska amatörer".

Direkt felaktigt är påståendet att "luften höll på att gå ur projektet" då Bengt Tengroth trädde in som styrelseordförande (se t.ex: Bolagets nej tack till IT-sponsorer, sept 1997 .

 

13 Januari

Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson besöker Terra Nova. Under besöket konstateras att skeppsbygget fortskrider men att publiken uteblir. Område, skrovhall, souvenirbutik och café är i det närmaste tomma. I GP annonserar SOIC AB nu nästan dagligen om att göteborgarna inte verkar hitta till varvet. Troligen vet göteborgarna mycket väl, både var varvet ligger, och varför man inte vill gå dit.

I SOIC ABs trycksaker fortsätter man att förneka projektets historia. Av de över 250 sponsorer och donatorer som 1993-1997 bidrog till projektets uppbyggnad (Klicka här för att läsa vilka dessa var) nämns eller kvarstår idag endast 24 inklusive Göteborgs-Posten, som anges som enda huvudsponsor. Av nuvarande sponsorer är 6 kommunala bolag, 11 trädgårdsmästerier och 7 övriga privata företag.

 

15 Januari

Jörgen Gabrielsson med förflutet som VD för Hotell 11 har nu tillträtt det krävande arbetet att som VD för SOIC AB bygga ostindiefararen Götheborg. Den gamla terrorstämningen som rådde i samband med krisen kring initiativtagarnas utestängande våren 1997 återupprättas nu med förnyad kraft. (Se 1997 års journal). Personalen inom den utåtriktade verksamheten kallas till förhör och hotas med polisutredning rörande vem som "läcker information" till internettidningen Ostindiefararen Götheborg.

Enligt Grundlagen och Kap 3 §4 i Tryckfrihetsförordningen råder fullständigt anonymitetsskydd för uppgiftslämnare som vill ringa 031-97 06 03 eller 031-26 60 62 och berätta om vad som sker inom ostindiefararprojektet. För all offentlig förvaltning och offentliganställda gäller även ett grundlagsfäst meddelandeskydd för den som vill informera pressen om oegentligheter och vanskötsel. (Varning: se 21 januari nedan.)

Det går bra med e-mail också. Klicka därför här för att kontakta TT. Klicka här för att sända en insändare till Fria Ord i GP , här för att kontakta Svenska Dagbladet, här för att kontakta Dagens Nyheter, här för att kontakta Radio Göteborg, eller här för att kontakta Tidningen Ostindiefararen Götheborg

 

21 Januari

Ett mordförsök mot Anders Wästfelt som lätt kunnat kosta honom, Jan-Erik Nilsson och flera andra livet, polisanmäls som "framkallande av fara för annan" (DNR1400-K10164-99). I samband med detta polisanmäls även olovlig telefonavlyssning av Anders och Berit Wästfelts telefoner (se ovan den 15 januari) som enligt en mängd iaktagelser pågått under en längre tid.

 

28 Januari

Den efter sin kritik mot Göran Johansson och "gubbväldet i Göteborg" välkända Carina Lindberg, nämner i sin torsdagskrönika i GT hur det storstilat tänkta ostindiefararprojektet tagits över av "en och annan politiker".

 

29 Januari

Vi gratulerar en av medlemmarna i Göran Bengtssons avsatta men ej avgångna stiftelsestyrelse, samt ledamoten av SOIC ABs styrelse, Annelie Waktel Rendahl som på måndag blir ny VD för Lindholmen Utvecklings AB.

 

Kommentar

Den Stiftelsestyrelse som stiftarna valde 1998 förhindras ännu att tillträda av den man valde 1997, med Länsöverdirektören Göran Bengtsson som ordförande.

För att förklara händelseförloppet för de hundratals sponsorer och tusentals privatpersoner som bidragit till ostindiefararprojektets startande, uppbyggnad och fortskridande, fortsätter vi att här presentera alla stegen i hur projektet togs ifrån dess initiativtagare och hur dessa därefter kämpat för sin rätt och heder.

Projekt ostindiefararen Götheborg III är idag reducerat till en skugga av vad det kunde blivit. Projektets Vänförening, Stiftare, Initativtagare, en överväldigande majoritet av de ursprungliga sponsorerna och ett betydande internationell kontaktnät är helt överens - projektet måste fullföljas enligt de ursprungliga intentionerna och med de ursprungliga initiativtagarna engagerade inom projektet.

Vid den tidpunkt som Bengt Tengroth tillträdde som VD i SOIC AB var ett stort antal tunga svenska kommunikations- och industriföretag beredda att gå in som sponsorer. Ett monterutrymme i skeppshallen var till och med sålt (och fakturerat) till ett av dessa företag. Ett internationellt fundraising-företag visade stort intresse för projektet och en utredning som vänföreningen finansierade visade att EU-pengar kunde fås till en betydande del av projektet. Att mot denna bakgrund tala om "att luften höll på att gå ur projektet" visar på en betydande brist på insikt - eller en medveten önskan om att förvränga fakta.

" - Folk som känner sig bestulna, förnedrade, baktalade och kanske till och med hotade till liv och hälsa kan bli väldigt envisa..." Känd webmaster

Denna sidas adress på Internet:
http://www.gotheborg.com/aw99jan.htm. Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010