HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Januari 1999 INLEDNING Mars 1999

TRETTONDE ÅRGÅNGEN

Februari 1999

Attentat oroar initiativtagare
Datum för avsegling klart - juni 2004

Februari

Det i slutet av januari utförda attentatet mot Anders Wästfält sätts nu i samband med ett liknande, vid tiden kring 1998 års årsmöte i Stiftelsen, riktat mot ett fordon med Jan-Erik Nilsson som inregisterad ägare. I bilen färdades vid tillfället Jan-Erik Nilssons fru och barn.
Klicka här för att läsa Jan Erik Nilssons brev till massmedia med anledning av detta.

6 Februari

Båtmässan invigs. Projekt Ostindiefararen Götheborg presenteras på två tavlor i Repslagarbanans monter. Projektets genom tidernas största externa kontaktyta mot allmänheten - projektets utställning i G-Hallen under Båtmässan - har därmed efter 13 år gått i graven.

9 Februari

SOIC AB:s nya VD Jörgen Gabrielson informerar all personal på varvet Terra Nova att man nu fastställt tidsplanen för byggandet av Götheborg III. Skeppet skall sjösättas år 2002 och segla till Kina i juni 2004.

VD Jörgen Gabrielsson meddelar att han och Joakim Severinsson i mars skall resa till Shanghai för att närvara vid Kinarådets stora exportsatsning "Sweden goes to China" helt enligt Kinarådets plan, se tidigare PM rörande detta mm. Vid resan kommer även Kinarådesmedlemmen Länsöverdirektören Göran Bengtsson att deltaga.

I ett annat sammanhang informeras ett antal stiftare att budgeten är 15 mkr per år. Finanseringen förefaller mot denna bakgrund vara löst - utan sponsorer. Ointresset för marknadsaktiviteter riktade mot t.ex. båtmässans besökare och nonchalansen mot tidigare sponsorer, initiativtagare och vänförening kan därmed anses förklarad.

10 Februari

Anders Wästfelt, Berit Wästfelt och Jan-Erik Nilsson inbjuds till informationsmöte med den ej tillträdda stiftelsestyrelse som valdes den 22 februari 1998.

Man meddelade att Länsrätten i Göteborg inom kort avgör frågan om vem som har rätt att välja styrelse i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III. (Mål nr 5871-98 rotel 14.)

Man framförde att den kritiska ton mot projekets nuvarande form, som kanske framskymtat på dessa Internetsidor, upplevts som besvärande vid de samtal som förts med Göran Bengtssons ännu kvarsittande stiftelsestyrelse.

Redaktionen betonade att denna Internettidning är helt självständing, att den inte är finansierad av någon organsiation, att den drivs ideellt med privata medel, och enbart för att sanningen om vad som sker med projektet inte skall kunna förtigas. Redaktion och ansvarig utgivare åtog sig att omgående korrigera varje felaktighet i materialet som kan påvisas.

12 Februari

Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg sänder ut programmet för vårens verksamhet.
För att läsa ordförande Bertil Philipssons brev till medlemmarna, klicka här

15 Februari

Anders Wästfelt informerar stiftare och projekets tidigare sponsorer i brev om den senaste utvecklingen.

För att läsa Anders Wästfelts brev till stiftarna, klicka här.
För att läsa Anders Wästfelts brev till sponsorer, klicka här.

21 Februari

Vänföreningen Ostindiefararen Götheborgs arrangemang i Kajskjul 8 i Göteborg med Musikgruppen KAL, samlar omkring 350 besökare och resulterar bland annat i ett flertal nya företagsmedlemskap. Tidningen ARBETET uppmärksammade aktiviteten med en helsida i måndagens tidning.

22 Februari

På en fråga från SOIC AB:s VD Jörgen Gabrielson till Anders Wästfelts advokat Lars-Erik Olsson, om vad som ingick i den mellan parternas (SOIC AB ./. Berit och Anders Wästfelt samt Jan-Erik Nilsson) träffade överenskommelse av den 1998-04-03, svarar L-E Olsson följande:

" I övernskommelsens sjunde klausul framgår att parterna träffat en slutlig uppgörelse vad avser samtliga mellanhavanden avseende löne-, konsultations- och inventariefrågor. Detta innebär sålunda, att för den händelse att Wästfeltgruppen har andra krav, som t.ex. av immaterialrättslig karaktär, kan Wästfeltgruppen framställa krav härför."

28 Februari

I en helsidesartikel i GP av styrelseledamoten i Stadsbudskåren Rolf Blomgren redogörs för varje detalj i ostindiefararprojektet som stulits från initiativtagarna och nu överlämnats i händerna på Hotell 11s förre VD, Jörgen Gabrielsson. Inte med ett ord nämns vem som kom med iden, den forskning eller de 10 års utgrävningar som ligger till grund för projektet.

 

Kommentar

Vad den ännu pågående konflikten mellan Vänförening/Stiftare å ena sidan och SOIC ABs styrelse å andra sidan handlar om, kan förenklat beskrivas som stiftarnas strid för sin rätt att enligt stadgarna årligen utse styrelsen i sin stiftelse - en rätt stiftarna förbehöll sig vid bildandet. Denna rätt bestrids nu av de kommunala makthavare som märkligt nog godkännde det årsmöte som tillsatte dem, men inte det årsmöte som avsatte dem.

Anledningen till att stiftarna önskade avsätta den gamla styrelsen var styrelsens oförmåga att uppfylla stiftelseurkundens ändamålsparagraf och därmed det syfte de första 20 miljonerna samlades in för att uppfylla. Den gamla styrelsen har nu genom en utdragen rättsprocess i nära ett år förhindrat den ersättande styrelsen att tillträda. Detaljerna i detta för de kommunala makthavarna så förnedrande spel kommer kontinuerligt att redovisas i denna krönika, tills en lagligt vald styrelse fått tillträda och verksamheten återupptagits enligt stiftelseurkundens stadgar.

"Bara en dåre kritiserar en katt för att hon tvättar sig i baken med tungan."
Koreanskt ordspråk

Denna sidas adress på Internet:
http://www.gotheborg.com/aw99feb.htm. Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010