HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Augusti 1998 INLEDNING Oktober 1998

TOLFTE ÅRGÅNGEN

September 1998

Professor em. Jörgen Weibull död

7 September

Länsöverdirektör Göran Bengtsson - ordförande i den registerade styrelsen för Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III - uppmanas i ett brev från Stiftarna att kalla till årsmöte senast den 14 oktober 1998. Bekräftelse att så skall ske önskas senast den 25 september.

Professor emeritus Jörgen Weibull, en av projekt ostindiefararen Götheborgs största och akademiskt aktade tillskyndare avlider efter en tids sjukdom.

12 September

Vänföreningens traditionella förlisningsfest den 12/9 på Terra Nova ställs in då Vänföreningens styrelse inte är välkomna på varvsområdet på grund av sin kritiska inställning till det sätt projektet stulits ifrån sina initiativtagare och det sätt projektets grundläggade idé förfelats.

På årsdagen av Ostindiefararen Götheborgs förlisning 1745 publicerar SOIC AB en annons i GP där man felaktigt tar åt sig äran av att ha återupptäckt Ostindiefararen Götheborg. Dykarbasen och den utestängde initiativtagaren Anders Wästfelt protesterar skriftligt mot detta i ett brev till SOIC ABs styrelse.

Klicka här för att läsa Anders Wästfelts brev. Svaret kommer att publiceras här, om det kommer något. Praktiskt taget ingen korrespondens har besvarats hittills, så chanserna är inte stora.

Terra Nova varvet, September 1998

25 September

Stiftarna konstaterar att Göran Bengtsson inte tänker kalla till något årsmöte.

30 September

Stiftarna skriver till Rättsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms Län, som är Stiftelsens tillsynsmyndighet, och uppmanar denna att ingripa.

Kommentar

Bortsett från den personliga saknad vi alla känner, är förlusten av Professor em. Jörgen Weibulls personliga stöd och tilltro till ostindiefararprojektets vetenskapliga värde den svåraste förlust projektet hittills lidit.

En diamant är en bit kol som aldrig gav upp.

Denna sidas adress på Internet:
http://www.gotheborg.com/aw98sept.htm
Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010