HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

September 1998 INLEDNING November 1998

TOLFTE ÅRGÅNGEN

Oktober 1998

Den juridiska tvisten om rätten till projektet beräknas pågå i åratal

Oktober

Under oktober beräknas sista spantet resas. En ny marknadsplan för projektet börjar åter utarbetas inom SOIC AB. Ambitionen är nu att under 1999 komma upp till ca 50 spontana besök per dag. VD för SOIC AB uttalar vid ett personalmöte "-Vi är inte här för att serva allmänheten, vi är här för att bygga en båt". Stiftarna frågar sig - på vems uppdrag har vårt projekt reducerats till ett båtbygge? Titta på den här sidan, Sven-Göran. Den har legat ute på Internet sedan januari 1998.

1 Oktober

Det är nu 1 dag sedan Stiftarna skrev till Rättsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms Län och bad dem ingripa mot att Länsövedirektör Göran Begtsson inte kallar till nytt årsmöte i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III.

2 Oktober

Det är nu 2 dagar sedan Stiftarna skrev till Rättsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms Län och bad dem ingripa mot att Länsövedirektör Göran Begtsson inte kallar till nytt årsmöte i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III.

3 Oktober

Det är nu 3 dagar sedan Stiftarna skrev till Rättsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms Län och bad dem ingripa mot att Länsövedirektör Göran Begtsson inte kallar till nytt årsmöte i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III.

(Sexton identiska dagskrönikor från perioden 4 oktober - 19 oktober bortredigerade för att förenkla utskrift av denna sida. Red.)

20 Oktober

Rättsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms Län underkänner i ett meddelande (Beteckning 2431-98-41721) Stiftarnas rätt att välja styrelse i den stiftelse man skapat. Stiftarna är förvånade, då stiftelsens nu verksamma styrelse tillsattes vid ett exakt likadant möte året innan. Bristen på logik förefaller inte bekymra varken tillsynsmyndigheten - Rättsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms Län; stiftelsens ordförande, Länsöverdirektören i Västra Götalands Län, Göran Bengtsson; eller övriga avsatta styrelseledamöter.

21 Oktober

Anders Wästfelt uppmanar i brev ansvariga inom SOIC AB att sluta systematiskt dölja fakta alternativt vilseleda allmänhet och eventuella sponsorer rörande ostindiefararprojektets tillkomst.
Klicka här för att läsa brevet i sin helhet.

23 Oktober

Göran Johanssons sekreterare bekräftar per telefon att Göteborgs Stads finanschef Hans Olsson övertagit Göran Johanssons alla kontakter rörande ostindiefararprojektet.

Då inga ansvariga inom SOIC AB svarat på Anders Wästfelts brev av den 21 oktober ger Anders Wästfelt sin advokat uppdraget att förbereda vidtagandet av erforderliga åtgärder.

 

Kommentar

Den 28 januari 1998 presenterade Jan-Erik Nilsson och Anders Wästfelt ett PM rörande en organisation som kallade sig "KINARÅDET". I denna organisation ingick alla andra ovetande ett antal av ostindiefararprojektets ledande befattningshavare, bl.a. stiftelsens ordförande, dåvarande Landshövdingen Göran Bengtsson, SOIC ABs VD Bengt Tengroth samt dåvarande styrelseledamoten i SOIC AB Lars-Åke Skager. KINARÅDETS existens förnekades först inför den övriga stiftelsestyrelsen och avfärdades med orden "ni ser hjärnspöken". Inför detta PM som bl a skickades ut till samtliga Stiftare, sponsorer, ledamöter av KINARÅDET, Göteborgs kommunpolitiker samt en hel del andra, tvingades man medge att organisationen inte bara fanns utan även ansökt om betydande belopp för sin egen verksamhet.

Avslöjandet förstärkte ytterligare den rådande förtroendekrisen och vid sitt årliga möte 1998 bytte Stiftarna ut ett antal av Stiftelsens styrelseledamöter.

Detta årsmöte 1998 har nu underkänts av stiftelsens tillsynsmyndighet, Rättsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholm. Intressant nog tillsattes den stiftelsestyrelse som genom detta beslut kan sitta kvar, året innan (1997) vid ett exakt likadant möte.

Denna brist på logik bekymrar inte de kommunala politiker och förtroendevalda som uppenbarligen är villiga att göra exakt vad som helt för att behålla greppet om ostindiefararprojektet. Varför, frågar man sig?

Liten tuva stjälper ofta stort lass.

Denna sidas adress på Internet:
http://www.gotheborg.com/aw98okt.htm
Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010