HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

November 1998 INLEDNING Januari 1999

TOLFTE ÅRGÅNGEN

December 1998

Vänföreningen har julsammankomst på Terra Nova
Maktkampen om Stiftelsen långt ifrån avgjord

Obs - även Novemberkrönikan kraftigt utökad!

December

Den 13 september meddelar Anders Wästfelt Stadsbudskårens styrelse skriftligt att han reserverar sig mot förslaget att till Stadsbudskåren invälja Lars-Åke Skager. Detta motiveras av Anders Wästfelt av Skagers agerande genemot honom som privatperson såsom politiker, som styrelseledamot i SOIC AB och genom hans förhållande till KINARÅDET. Då Skager likväl inväljs, begär Anders Wästfelt den 14 oktober skriftligt sitt omedelbara utträde ur Stadsbudskåren. Under december sprids ryktet på Terra Nova att Anders Wästfelt(!) kickats ur Stadsbudskåren.

9 December

Vänföreningen beslutar att genom att erlägga full entreavgift till Terra Nova, erbjuda alla sina medlemmar "fri entré" och en traditionell julsammankomst på Café Matrosen.
I ett brev till Vänföreningen förbjuds Vänföreningen att själva guida sina gäster vid vänföreningens besök på varvet, den 13 december. Vänföreningen bekräftar den 11 december att man avstår från guidad visning i skeppshallen.

10 December

I GP och Metro meddelas att Bengt Tengroths förre VD för Hotell 11, Jörgen Gabrielsson, från årsskiftet tillträder posten som ny VD för SOIC AB. Då även Bengt Tengroths privatsekreterare Inger Wahlgren nu fått eget arbetsrum på Terra Nova, är Bengt Tengroths grepp nu fast om projektet.

13 December

Vänföreningen bjuder alla medlemmar till varvet Terra Nova. Drygt 300 gäster kommer. Alla besökare bjuds på punsch. Föreningen betalar 12 000 kronor i entréavgifter till Terra Nova. Medlemmarna handlar i varvsboden för 25 000 kronor.

 

Kommentar

Det blir allt tydligare att det måste ligga något större än glädjen i att bygga ett segelfartyg i trä bakom de åtgärder som vidtas för att behålla greppet om projektet. Göran Bengtssons tillsättande av Bengt Tengroths fötrogne Jörgen Gabrielsson som VD för SOIC AB talar sitt tydliga språk. De från Göteborgs Kommuns tillskjutna 2 mkr borde inte normalt sett förslå till mycket mer än en vanlig VD-lön.

" - Därför att jag är en skorpion..." Ur en kinesisk fabel

Denna sidas adress på Internet:
http://www.gotheborg.com/aw98dec.htm
Länka gärna till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010