HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Inledning INLEDNING ÅR 83-94

NIONDE ÅRGÅNGEN

1995

Andra året på Terra Nova
Aktieemission stoppas

Bo Alfredsson ny VD

Den 4 april avgår VD Erik Wettergren av hälsoskäl.

Bo Alfredsson tillträder som ny VD och presenterar den 28 april en väl förankrad, långsiktig, plan för ostindeifararprojektet med affärsidé och organisation, på SOIC AB:s ordinarie styrelsemöte. Han får uppdraget att verka efter det lämnade förslaget. Så sker, under de kommande två månaderna.

Prospekt till Aktieemission

Under sommaren 1995 arbetar Jan-Erik Nilsson och Bo Alfredsson gemensamt fram ett aktieemissionsprospekt med verksamhetsplan, finansieringsplan och förslag till en delvis ny organisation.

11 Juni 1995 - Kölsträckning

Kölsträckning i närvaro av honoratories den 11 juni 1995

Bland hedersgästerna märktes projektets gamla vänner Jörgen och Gunilla Weibull.
Foro © Jan-Erik Nilsson, 1995

I samband med kölsträckningen söndagen den 11 juni 1995 placerades två mynt i laskarna på den 33 meter långa kölen. Kölen består av naturliga ek-stockar vilka sågats ur tre speciellt utvalda ca 200 år gamla svenska ekar. Stockarna väger vardera ca 10 ton. Mynten är från 1745 för att symbolisera att detta skepp nu tar vid från och med förlisningen samt ett, från år 1995 för att symbolisera nutid och en lyckosam framtid. Ceremonimästare var Anders Wästfelt. Volvos koncernchef Sören Gyll, Professor Jörgen Weibull och Kyrkoherde Alf österström talade och välsignade projektet ur sina respektive synvinklar.

Michael och David Nilsson

Omkring 3000 personer besåg den högtidliga sammanfogningen.
Foro © Jan-Erik Nilsson, 1995

Stockarna väger vardera ca 10 ton

Stockarna väger vardera ca 10 ton.
Foro © Jan-Erik Nilsson, 1995

Ny styrelse den 22 Juni

Endast 11 dagar efter kölsträckningen hålls SOIC AB:s ordinarie bolagsstämma och styrelsen ändras avsevärt av Kjell A Mattsson (då Stiftelsens ordförande) och Bengt Tengroth (dåvarande styrelseordförande i SOIC AB). Från laguppställningen framgår att Bengt Tengroth har nu samlat kring sig en grupp av nära vänner, tdigare kollegor och makt-medspelare från Göteborgs tyngsta socialdemokratiska kretsar.

Det blir plötsligt skrämmande klart att det kommer att bli mycket svårt att få med sig näringslivet som frivilliga sponsorer med denna laguppställning. Som initiativtagare hoppas vi dock att dessa utomordentligt inflytelserika män skall kunna få fram någon sorts lön till oss som fortfarande utan ersättning eller kontrakt dagligen driver projektet. SOIC AB:s styrelse har vid denna tid inga uppgifter alls att sköta, annat än att konspirera om när och hur man skall kunna ta över projektet. Det finns varken kapital att förvalta eller anställda att beordra till någonting. Något kolumn för lön till anställda finns inte i bolagets bokföring, något man tycker en så här erfaren styrelse borde ha upptäckt. Hade vi upphovsmän gått hem, hade hela projektet upphört omedelbart.

Vi började sakta inse att vi byggde någon annans skepp.

Bengt Tengroth, ordf.
Sigvard Hallstedt (ny)
Bo Lerenius (ny)
Lars G Malmer (ny)
Lennart Mankert (ny)
Sören Mannheimer (ny)
Lars-Åke Skager (ny)
Anders Lysén
Axel Miltander
Anders Wästfelt

Efter två möten med den nya styrelsen konstaterar VD Bo Alfredsson att han ej får gehör för sin verksamhets- och finansieringsplan. Han accepterar kritiken och väntar på nya direktiv. Det kommer inga.


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010