HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

1992 INLEDNING ÅR 83-94

SJUNDE ÅRGÅNGEN

1993

Utgrävningen av den år 1745 förlista Ostindiefararen Götheborg avslutas

Slutfest för utgrävningsperioden på Älvsborgs Fästning

Projekt Ostindiefararen Götheborg III planeras

Annons i GP

12 Sept 1993 - Ledningsgruppen kallar till Informationsmöte

Annons i GP

Insamlingsstiftelse och nybildade SOIC AB startas av Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg

November 1993

Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III bildas. Ett 50-tal stiftare blir huvudmän. Stiftelseurkund och stadgar antas. Till ordförande väljs Kjell A Mattsson och till sekreterare Anders Wästfelt. Vid mötet presenteras 1. en organisationsplan 2. en namngiven Ledningsgrupp med ansvar för projektets olika arbetsområden samt 3. ett förslag till styrelse för Svenska Ostindiska Companiet AB enligt nedan.

Förslag till styrelse i SOIC AB:
Bengt Tengrothordf.
Erik WettergrenVD (initiativtagare)
Gunnar Angert(initiativtagare)
Anders Lysén
Axel Miltander(initiativtagare)
Joakim Severinson(initiativtagare)
Anders Wästfelt(initiativtagare)

December 1993

Aktiekapitalet till Svenska Ostindiska Companiet AB (SOIC AB) skänks av Vänföreningen. Bolaget bildas. Till första VD väljs Erik Wettergren.


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010