HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

1991 INLEDNING 1993

SJÄTTE ÅRGÅNGEN

1992

Sista säsongen för utgrävningen av Ostindiefararen Götheborg
Planerna för Nybyggnadsprojektet Götheborg III växer fram

Vänföreningen skapar Fonden för Nya Ostindiefararen Götheborg

Vänföreningen ställer sig med kraft bakom idén att bygga en ny, seglande ostindiefarare och bildar "Fonden för nya Ostindiefararen Götheborg" för att undersöka möjligheterna till detta.

Ledningsgruppen bildas

Makarna Wästfelt samlar kring sig en grupp specialister som var och en skall vara ledande inom sitt expertområde, och ha så god ekonomi att han eller hon kan klara uppbyggnadstidens svåra år utan att ta ut någon lön från projektet. Ledningsgruppen får efter hand följande sammansättning: (När var och en började inom projektet anges inom parantes).

Gunnar Angert, Varvsanläggning (1992 -)
Berth Johansson, Smide (1993 -)
Eric Lincoln, Skeppssystem (1993 -)
Jan-Erik Nilsson, Informationsteknik och Forskningsansvarig (1987 -)
Olof Pipping, Rigg (1993 -)
Joakim Severinsson, Skrov (1986 -)
Göran Svenningsson, Varvsarbete (1993 -)
Lena von Sydow, Ekonomi (1987 -)
Erik Wettergren, Vänförening (1987 -)
Anders Wästfelt, Info., marknadsföring (1984 -)
Berit Wästfelt, Personal, rehab., utb. (1984 -)

Av dessa fick endast en sin anställning bekräftad av SOIC AB.

Ur bildarkivet

Anna

Genomgång


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010