HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

1985 INLEDNING 1987

FÖRSTA ÅRGÅNGEN

1986

Utgrävningen av Ostindiefararen Götheborg
Basläger upprättas på Älvsbors Fästning

Ur bildarkivet

Konstnärinnan Anita Steiner målar de skyltar som kommer att sitta uppe och vägleda besökare i nära ett decennium.

Edelberg

Elin

Professor Jörgen Weibull. Efter att ha sett honom underhålla hela Sverige i TV-programmet Fråga Lund, eller De Lärde i Lund var det nästan så att man log bara man hörde hans karatäristiska skorrande dialekt och med ett lende korrigerade någon missuppfattning man haft rörande något historiskt skeende. Vi måste lära av vår historia, för att förstå vår framtid, brukade han säga. En klok tanke som är värd att komma ihåg.

Håkan

Håkans båt

Janne

Varje nytt fynd av något större sammanhängande föremål emottogs med glädje då det hjälpte till att visa hur de hela föremålen en gång sett ut.

Berit arbetande med värdens största jättepussel. Även som gäst och besökare kunde man få hjälpa till om man ville. Det var oerhört frustrarande att ha hundratals för att inte säga tusentals bitar framför sig som alldeles uppenbart hörde ihop, från samma typ av föremål och med samma motiv, men stört omöjligt att få två av dessa bitar att passa ihop. Det om något gav oss en ide om hur stor denna porslinslast varit från början.

I denna sil, söl och sorteringsanläggning var det som alla skatter kom upp från utgrävningsplatesn sex meter under vattenytan. Varje minut som någon arbetade under vattenytan med vår supersug Malena måste denna station vara bemannad. Hur många miljoner teblad, frön, textil och hampfibrer, och kackerlackägg som passerade denna sorteringsanordning kommer vi aldrig att få veta, men allt som allt 7 ton porslinsskärvor blev det.


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010