HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

1984 INLEDNING 1986

FÖRSTA ÅRGÅNGEN

1985

Utgrävningen av Ostindiefararen Götheborg planeras
Dykningar vid Hunnebådan.

Ur bildarkivet

Skärvor av ostindiskt porslin är lätta att finna som utströdda lösfynd över en stor yta på havsbotten. Djupet är ca 6 meter och bottensikten närmast obefintlig. Men är de från Ostindiefararen Göteborg som förliste här år 1745?

De första fynden. En liten äggskalstunn tekopp, en bit vittrad pärlemo, ett fat med rester av kinesisk Imari-dekor och en trebent gryta i lergods - endera ett senare ditkommit ströfynd som bara hamnat på den blivande utgrävningsplatsen eller en trefotad liten gryta för kajutkocken att skira smör i eller nå't, för officianterna kring Första Bordet.

Infomöte på Historiska Museet, mycket passande gamla Svenska Ostindiska Companiets Huvudkontor på Norra Hamngatan i Göteborg.

Möte med Marinarkeologisks Sällskapet i Göteborg.

Utsättning av mättorn

Media på besök

Nya Älvsborg

Olsvik och Olsson

Göran Sundström, förre chefen för Sjöfartsmuseet i Göteborg, var en av de personer som förkroppsligade en institution och som man bara kan vara lycklig över att man fått uppleva i verkligheten. Den varma och trivsamma stämningen inne på hans kontor med utsikt över Hamnen och varven på andra sidan Göta Älv inbjöd till att man lika gärna kunde slå sig ned på den mjuka orientaliska mattan på golvet, som i någon av de anrika läderfotöljerna.

Utbildning

Utbildning 2

Utbildning 3

Utbildning 4


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010