HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

2003 INLEDNING 2010

NITTONDE ÅRGÅNGEN

2005

Bygget av Ostindiefararen Götheborg II
fortsätter vid kaj efter sjösättningen

Maj 2005 - Skeppsbygget fortsätter

Den 8 Maj 2005 sätter Ostindiefararen Götheborg segel för allra första gången.

29 maj 2005, efter sjösättningen fortsätter utrustandet vid kaj

Den 30 maj 2005. Det var fullständigt fantastiskt att kunna jämföra verklighetens skepp med de ideskisser jag bett Gillis Larsson att teckna upp nära fem år tidigare.

Kanoner

Rigg, 30 maj 2005

Avresan till Kina - 2 oktober 2005

Tiotusentals åskådare stod på kajer och på båtar av alla storlekar för att titta på när ostindiefararen Götheborg startade sin långa resa vid tvåtiden på söndagen den 2 Oktober 2005. Kaos var flera gånger hotande nära när en armada på uppemot 100 båtar av olika typer och storlekar följde ostindiefararen ut genom Göteborgs hamn. Mindre nöjesbåtar var vid några tillfällen nära att klämmas mellan större följebåtar och turistbåtar. Flera smärre kollisioner inträffade.

Klicka på denna bild för en STOR bild på avresan (500 kB)


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010