HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

2001 INLEDNING 2003

SEXTONDE ÅRGÅNGEN

2002

"Concealing the filthy patina of dishonesty"

Bordläggning klar med kommunala pengar

Projektet Ostindiefararen "Götheborg" tilldelades 1:a Pris i Bästa Kultursponsring 2002 och Svenskt Kulturarvs Stora Pris 2002. Man konstaterar att över en miljon besökare - varav många prominenta gäster och delegationer - har kunnat följa skeppsbygget på Terra Nova. Allmänhetens intresse för skeppet ökade allteftersom skrovet tog form.

Priserna är utan tvekan välförtjänta men den nuvarande ledningen hade lika gärna kunnat kallas årets värsta kultursabotörer, då projektet hade nått en ofantligt större krets under initiativtagarnas ledning, som skapade projektet, och inte bara ville ha äran av det.

Skrovhallen 8 augusti 2002

Skrovhallen 8 augusti 2002

Årligt möte utan val

Inför hotet om fortsatta rättsliga åtgärder kallar Göran Bengtsson slutligen stiftarna till "årligt möte" på Terra Nova, dock utan att ta med den obligatoriska punkten "val till stiftelsens styrelse" på dagordningen. Något han valt att "glömma" ända sedan det möte där han själv valdes in i styrlselsen av stiftarna.

Internationell information

I och med projektetes ökande Internationella uppmärksamhetsvärde ökar nu även behovet av Internationell Information. Som en första åtgärd kommer Tidningens kommentar därför i fortsättningen att skrivas på engelska. Det "lilla problem" med projektetes initiativtagare Göteborgs styrande makthavare tänkte sig man kunde "leva med" är därmed raskt på väg att bli globalt och något man kommer att få stå till svars för i varje hamn man anlöper.

Göteborgs-Postens lydiga lakejer är en sak men annat blir det när varenda nyhets, handels- och seglationstidning i hela världen börjar ställa de frågor "huvudsponsorn" GP borde gjort för flera år sedan - "kan man bära sig åt så här, ostraffat?"

 

November 26
Göteborgs kommunstyrelse informeras officiellt


Det gäller Ostindiefararen Götheborg III

Bästa ledamot i Göteborgs kommunstyrelse.

Med anledning av länsöverdirektör Göran Bengtssons artikel i MiG Aktuellt nr 9 (November 2002) "Nu är Ostindiefararen Götheborg presenterad i Kina!" skriver vi till dig som en av de ansvariga ledarna för staden Göteborg - samt en av nationen Sveriges officiella representanter.

I sin artikel påstår Göran Bengtsson i feta rubriker att "Nu är Ostindiefararen Götheborg presenterad i Kina!"

Detta uttalande är en medveten historieförfalskning av projekt Ostindiefararen Götheborg III's bakgrund och tillkomst.

Sanningen är att Ostindiefararen Götheborg presenterades i Kina redan år 1991, då med en stor utställning i Hongkong. Denna utställning flyttades år 1992, först till Singapore och sedan till Shanghai. Mediebevakningen kring dessa utställningar var mycket stor. (Den som är intresserad av sanningen kan vända sig till Utrikesdepartementets arkiv och begära kopior på ambassadernas och konsulatens omfattande och positiva rapporter.)

År 1997, tre år efter att vi startade bygget av Ostindiefararen Götheborg III på Terra Nova, var vi värdar för Beijing TV, som producerade en dokumentärfilm om Svenska Ostindiska Companiets Historia och byggandet av Götheborg III. Dessutom gjorde Beijing TV en direktöversättning av min film "Äventyret Ostindiefararen Götheborg". Denna film handlar om skeppets historia, den marinarkeologiska utgrävningen och om hur idén att bygga en kopia av Götheborg kom till. Dessa två filmer har under årens lopp sänts åtskilliga gånger i Kinesisk TV, med mycket höga tittarsiffror. Detta vet vi, eftersom vi fortlöpande har kontakt med Beijing TV.

Varför måste Göran Bengtsson ljuga om historien och undanhålla sanningar? Svaret är enkelt - han och hans politiska samarbetsparter har stulit projektet från sina upphovsmän! Besök www.ostindiefararen.com/tidningen och läs hur detta gick till. Titta extra noga på mars 1999, Kinarådet.

Denna stöld kommer aldrig initiativtagarna accepterat! En långdragen juridisk process pågår, och har pågått i flera år, trots att det egentliga rättsläget är solklart.

Det är endast tack vare politisk makt och inflytande över de juridiska instanserna som de anklagade hittills klarat sig undan en fällande dom. När det gäller offentliga personer skulle man kunna tycka att vad som är MORALISKT rätt skulle räcka, men i detta fall går den personliga vinningen först.

Göran Bengtsson och alla inblandade VET vad de har gjort. Om de hade någon skam i kroppen skulle de dagligen skämmas över detta - och över sin girighet - som gör att de inte förmår att hålla sig till sanningen, eller åtminstone lämna sina offentliga uppdrag.

Göran Bengtsson och nuvarande styrelse i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III har inte stiftarnas mandat att sitta på dessa poster. Detta innebär att tecknade avtal inte är giltiga. Förr eller senare kommer detta att ställa till problem.

Vi upphovsmän, stiftare till projekt Götheborg III, vill därför göra dig uppmärksam på att även ditt namn och din moral kommer att ifrågasättas eftersom du representerar den stad, och nation, som detta stulna projekt skall representera i världen.

En av projektets stora vänner var historieprofessorn Jörgen Weibull. Hans tes var att vår historia är värdefull och att den kan hjälpa oss i framtiden. Detta var vår fundamentala tanke med hela projektet.

Problemet för projektet, den nuvarande ledning och dess sponsorer, är att projekts historia nu är kantad med en långdragen juridisk process, solkig girighet, hänsynslöshet, maktfullkomlighet och en total brist på egna idéer.

Kort sagt - projektet är stulet och detta kommer initiativtagarna att upplysa ALLA som kommer i kontakt med projektet om

--- i Sverige, i Kina varhelst skeppet kommer att befinna sig.

Det är Göran Bengtsson och hans rådgivare som driver oss till detta genom sitt agerande. Han vägrar att följa den urkund och de stadgar som skapade projektet. Vi har åtskilliga gånger erbjudit oss att samarbeta för projektets bästa men han vill inte.

Varför? Den frågan får ni ställa till honom.

Sjösättningsdagen närmar sig med allt vad detta innebär. Vi kan inte ändra på historien - men om du önskar projektet den framgång det förtjänar skall du vända dig till Göran Bengtsson och begära att han tar sitt ansvar - så skall vi ta vårt.

Med vänlig hälsning

Anders Wästfelt
Initiativtagare, stiftare, sponsor samt medlem i Vänföreningen Ostindiefararen Göteborg.

 

 


Comment

A quick glance out of the corner of one’s eye over the left navigation column of headlines will tell all who are interested in this subject how the leading politicians and office holders of the City of Gothenburg went about to snatch the project from its original entrepreneurs. How they said NO to commercial sponsors and went ahead to fund the project with taxpayers’ money instead, since it is that which is readily accessible to them and how they now try to shut all possibilities to public scrutiny of the financial transactions within the project.

If they are successful in this - and so far they have been - they would have created a sealed environment, free from the public eye. An absolute territory of their own in which they can fund themselves or anyone else to any amount of money they so please, without having to explain to anyone else for the motivation. We can see this might feel like a brilliant retirement plan ... but can this sealed off environment be a legal possibility?

Well, possible but not legal, but they don't seems to be bothered with that kind of petty details.

The legal construction of the owenership of the company SOIC AB is to be entirely owned by The Swedish East Indiaman Gotheborg III Foundation. The company only reports to and take orders from its owner - the Foundation. That is the first level. The second level is The Board of Directors of the Foundation, which was to report to and be elected annually by the original Founders and here is where the leading politicians and office holders of the City of Gothenburg have "put the scissors" in the legal "chain of command" we created, by just not calling for any more elections, after they got elected themselves.

They have also arranged that mostly the same people sit on the board of directors for both the SOIC AB and the Foundation, so now the two organizations have created a water-tight environment where they only report to themselves, and can do what they please.

When we have knocked on their doors and mentioned they have forgotten to send out invitations to the annual election, we have heard nothing but our own voice echo back through the uncomfortable silence in the corridors of power in the City of Gothenburgh.

There is no comforting circumstances anywhere in this. Through their political and economic influence they "own" the newspapers, the courts and the authorities put there to check on public misbehaviour. No individual are strong enough to put their career at stake by voicing out the obvios - the leading politicians of Gothenburg are dishonest and a shame for their city and their country. Their own lack of honour might need the goodwill of the project, but they tarnish the project by their presence and their names.

Their seizsure of somebody else’s ideas and initial sacrifices is blatant and repulsive to the core. What’s even more audacious and disturbing is how swift they handed over the bill of this massive project to the taxpayers, instead of to the commercial sponsors that initially were more then willing to pay for it.

This whole saga has been nauseating to experience - like standing in front of a snake devouring a rat. No feeling of shame can be seen, and no sense of morality. They don't even have the good sence of saying "thank you". They just try to hide the fact that they have stolen the entire project. How dumb can they get? The ship is forty meters long, duh, you CAN'T hide it and EVERYBODY knows it was Anders Wästfelt who started it and that he got ripped off of it.

This disparagement is not new. It has been put forth from the first day we saw the insidious intentions of the "Gothfathers" to steer away from the original intentions and purpose of the project. Our voicing out for help and justice was then called, a "conflict" yet this word has little meaning today. By no means it encompasses the magnitude of the paradoxical quandary in which they have landed themselves; a gridlock dilemma that they have willingly put themselves into from the time they pinched off the project. Now they will have to deal with it.

They will find it hard to conceal the filthy patina of dishonesty their own actions have given them.

They will find that future sponsors of the project will question the credibility of the people behind it. Can they trust their money, time and efforts to people who have so transparently and unabashedly betrayed and made use of others before and … will they not do it again ... to you this time?

They will find that instead of the project running on commercial funds in all straight forward competitiveness of market forces, the project will remain in need of public funding and in need of help from forced and unwilling "sponsors" who will find themselves giving of their own goodwill to the project instead of having goodwill in return.

They will find it difficult to use the ship for creating earnest business contacts too, for their potential business partners will know the truth and therefore know that the project is led by people who lack dignity, integrity as well as the ability to see any value or purpose in honesty.

They will find that the public will realize not only do they lack integrity, … they also lack imagination and brilliance enough of their own to come up with their own project and set sail to it. Rather, they have sapped off the work of others and pathetically in vain labeled it their own.

They will find that they have become known as the ones who will grab as much as they can, while they can, disregarding the honor this project could have brought to all involved. In that they have marred not only themselves, but the innocent in their circle who will be stained by association.

It will finally be tragic to see this ship sail under the flag of the City of Gothenburg, for it will bear the shadow of a scull and crossbones under the lion… and aptly so, since pirates have descended upon this project and are now in charge.

The only salvaging point of this project will be when this vulturous saga of the "Gothfathers" will be revealed to all through the power embedded in the grandness of the original idea.

The school children that grow up today will one day realize that the reason they had tap water for lunch and was forced to use second or third hand textbooks in school, was that their trusted politicians and leaders squandered public funds to glorify themselves instead of letting a healthy project develop itself in the hands of those who created it.

Denna sidas absoluta URL är:
http://www.ostindiefararen.com/tidningen/aw2002.shtml.
Länka gärna dirket till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010