HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

2000 INLEDNING 2002

FEMTONDEÅRGÅNGEN

2001

Historieförfalskningen fortsätter. Spåren sopas igen och en insynsskyddad bolagskonstruktion skapas inom vilken vilka ekonomiska transaktioner som helst kan göras, helt utan insyn.

Skeppsbygget fortgår med kommunala pengar

Under våren 2001 invigs bildhuggeriet på Terra Nova och tillverkningen av galjonsfigurer och utsmyckningar startar. Segelsömnaden påbörjas. Under hösten påbörjads produktionen av rår, byggandet av master samt installeringen av motorer, propellerarrangemang och tankar.

Den 24 december berättar GP att Ostindiefararprojektet nu slukar 25% av kommunens samlade sponsorpengar avsatta för kommunala/kulturella projekt, eller 5 miljoner koronor per år i skattepengar. Ett belopp mostvarande vad Telia ensamt var beredda att satsa redan 1997, vilket SOIC ABs styrelse och Stiftelse tackade nej till. Se: "Bolagets nej tack till IT-sponsorer, sept 1997".

Klicka på denna blänkare för att läsa hela artikeln.

Kommunal Gudfader

Den 26 december berättar Marcus Birro i GT om Göteborgs maffians "otämjda hat mot sanningssägarna i Göteborg".
Artikel i original, GT:

23 Januari

Fler av de kommunala tankarna bakom övertagandet av Ostindifararprojektet avslöjas då planerna på ett varvshistoriskt museum omnämns i GP.

11 Juni - Vänföreningen kontaktar stiftarna

Vänföreningens ordförande Olof Björnum sänder ett brev till de 48 ursprungliga stiftarna av Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III (se Vänföreningens startsida) med en programförklaring hur Vänföreningen tänker arbeta i framtiden. Tanken med brevet är också att få en indikation på hur många av som fortfarande aktivt jobbar för att projektet skall genomföras efter stiftelsens urkund och stadgar.

12 juni - SOIC vaknar till

Som reaktion på Vänföreningens brev inbjuder Svenska Ostindiska Companiet ABs vd Jörgen Gabrielson omgående - men denna gång endast till en del av stiftarna - till vad han kallar för "det årliga informationsmötet" på Terra Nova, den 27 juni.
Inbjudan går ut till alla som kan tänkas stödja ett kommunala övertagandet. Bland de som inte får någon inbjudan märks Vänföreningen, som ursprungligen betalade SOIC AB's aktiekapital (men naivt nog gav bort det) samt de ursprungliga initiativtagarna Berit och Anders Wästfelt.

Svenska Ostindiska Companiets AB:s årsbokslut finns ännu ej inlevererat till Svenska Patent och Registreringsverket.

Den 15 juni - Göran Bengtsson uppmanas kalla till Årsmöte

Följande brev sänds till Göran Bengtsson:


Till ordförande i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III.

Undertecknad såsom varande stiftare ber härmed att det snarast kallas till ett årsmöte enligt paragraf 11i stiftelsens stadgar.

Med hänsyn till att det enligt stadgarna skulle hållas redan före April månads utgång torde detta ska snarast. Lämplig tidpunkt för mötet föreslås början av september.

Ber snarast om bekräftelse att årsmöte skall hållas samt besked om tidpunkt, dock senast 15 juli 200.1

Med Vänlig hälsning
Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg
Olof Björnum
ordf.


Något svar från Göran Bengtsson har ännu ej kommit - idag - trots att han fått en påminnelse.

Den 17 juli

Anders Wästfelt får ett fax från sin gode vän Mr Tang Shuming, Direktor of the Division of International Relations, Guangzhou (Kanton) Municipal People´s Government, Foreign Affairs Office, Kina där han ber om hjälp om kontakt med Göran Bengtsson i samband med ett planerat besök i Göteborg i augusti 2001.

I ett fax till mr Tang Shuming förklarar Anders Wästfelt den rådande siuationen projektet och att han inte kan hjälpa honom i denna fråga just nu - men kanske efter nästa års riksdagsval då den politiska situationen kan vara annorlunda i Göteborg.

Den 15 Oktober

Lars Gillis - idag en besviken konstnär, idealist och stor supporter av projektet, hör av sig till redaktionen och berättar att SOIC AB byggt en "kanonställning" framför hans tavla föreställande Göteborgs hamninlopp vid tiden för förlisningen. Förmodligen har den i SOIC ABs ögon spelat ut sin roll. Den kom till under en period då historien var viktig i projektet. Anders Wästfält tillägger; och - glöm inte att tavlan kom till under vår och Vänföreningens period på varvet! Tengroth, Bengtsson och hans lakejer klarar inte av några "minnesmärken" från vår tid! I dag finns det ingen information på Terra Nova om hur hela projektet startade! Det pågår en medveten historieförfalskning för att sudda ut projektets tillkomst. Sanningen stör när man medvetet stulit projektet från initiativtagarna! Att sakta men säkert "sudda ut" din målning ingår i deras plan. Historien om Ostindiefararen Götheborg III skall börja med herr Gabrielsson och Co.

Den 5 November

Under rubriken "Personligt" hävdar Thomas Kristiansson i GP 5/11-01 att kommendören av 1:a graden Nils-Ove Jansson hävdat "att han uttalar sig så positivt om en av eldsjälarna, Anders Wästfelt, numera bosatt uppe i Liden" och att "det är klart att Anders och det andra som var med från början har en plats på tribunen när det är så dags".

Detta är en ren lögn och Herr kommendören förnekar omedelbart vid ett telefonsamtal att han yttrat något liknande. Thomas Kristensson orsakar med sin artikel stor förundran bland alla som är informerade om sakernas verkliga tillstånd - som är systematisk verklighetsförfalskning från SOIC AB's sida som idag inte ens känns vid att Vänföreningen de facto skänkte aktiekaptialet till SOIC AB, vilket senare "stals" från Vänförening och övriga stiftare.
Klicka här för att läsa hela Thomas Kristiansson vilseledande artikel i GP

Den 7 November - Anders skriver till Thomas Kristiansson, GP

En mängd ursprungliga sponsorer läser Thomas Kristenson falska bild av projektet i GP och hör av sig till Anders Wästfelt. Här är ett av breven.


... som åter tvingas informera alla vilseledda personer om sakernas verkliga tillstånd:


Thomas,


Mer om ditt Personligt i GP 5/11. Läs bifogat!

Fattar du nu vad jag menar med historieförfalskning? Ditt sätt att utan eftertanke och avstämning citera kommendörens uttalande, har resulterat att läsarna av GP nu tro att Wästfeltarna är tillbaka i projektet!

Nu måste jag åter igen göra massor av människor besvikna och förbannade på Göteborgs Posten, huvudsponsor till projekt ostindiefararen, att de går Göteheborgsmaffians väg och publicerar uttalande som saknar förankring i verkligheten.

Det vrider till i magen, gamla sår rivs upp och åter igen konstaterar jag att du representerar ett media som saknar etik och moral och någonting som heter empati.

Jag återkommer - i någon form.
Anders WästfeltDen 12 November

Dagens Industri publicerar "en bilaga" om Ostindiefararen, avsändare Exportrådet (Svenska Statens företag). Bilden av hans majestät Länsöverdirektören Göran Bengtson - som segervisst blickar ut mot läsarna - är något större än den på Carl XVI Gustaf, men det gäller ju att visa vem som är störst i projektet. Upprörda stiftare undrar om det inte är hög tid att informera Kungahuset om herr Bengtsson & Co:s "drift" av projektet och aktualiserar behovet av att även informera riksdag och regering.

Den 13 November

Kl 09.20 ringer Jansson upp Anders Wästfelt och informerade att han inte tänker prata med honom! (Det hedrar honom). Anledningen var Anders' mail till Thomas K. Tänk vad sanningen är besvärande. Janson lät dock meddela att han bara jobbar för en sak: "att få båten i sjön och segla till Kina". Anders hann framföra att konflikten kunde vara över om man bara följde stiftelsens urkund och stadgar. Kommendör Jansson framförde att han inte trodde på "denna organisation", vidhöll att han inte ville prata med Anders Wästfelt - och lade på.

 


Kommentar


Bara genom att låta ögat glida över den vänstra rubrikspalten kan den intresserade nu klart se systemet i hur Göteborgs styrande maktskikt tar över projektet, [vänsterspalt ersatt med REGISTER, se meny ovan] tackar nej till näringslivets sponsorer, finansierar det hela med skattepengar och försöker stoppa alla former av insyn i det ekonomiska systemet bakom projektet.

Lyckas man i uppsåtet att ta över stiftelsen har man skapat en helt insynsskyddad konstruktion inom vilken vilka ekonomiska transaktioner som helst kan göras, riskfritt och helt utan insyn.

Det finns inga förmildrande omständigheter någonstans i detta. Det är en oblyg strävan efter att för egen vinning få tillskansa sig äran och värdet av någon annans ideer, uppoffringar och arbete - och låta skattebetalarna stå för räkningen.

Det är så oblygt, girigt, maktlystet och hänsynslöst att man kan se på det hela med en blandad känsla mitt emellan äckel och förtjusning. Som att se på medan en orm äter upp en råtta. Ingen skam eller moral. Ormen råkar bara vara hungrig. Tugg, tugg, svälj. Liknelsen går att föra långt vidare än så.

En orm skulle inte heller reagerat om man knackat på terrarieglaset och sagt - Hallå, du har glömt kalla till årsmöte, Hallååååå? Inte heller skulle ormen bry sig om att svara på brev eller email. Man väntar sig bara inte det när det nu inte är en orm det handlar om utan Göteborgs ledande poltiker och styrande tjänstemän.

Att idag tala om en "konflikt" känns inte meningsfullt. Vad Göteborgs styrande maktskikt har idag är - problem.

Problem, med att någonsin kunna dölja den sjaskiga patina av ohederlighet, som deras eget agerande givit dem.

Problem, vid sina eventuella försök att skaffa sig frivilliga "sponsorer" för att det nu är sponsorerna som får skänka av sin goodwill till projektet, istället för tvärt om.

Problem, att utnyttja fartyget för att skapa handelskontakter, för att motparterna kommer att veta om att projektet leds och drivs av personer som saknar förmågan att se något som helst egenvärde i heder och sanning, och som tror att man ostraffat kan bryta mot alla moraliska överenskommelser som normalt respekteras människor, stiftelser, bolag och föreningar emellan.

Problem, för att fartyget kommer att segla under Göteborgs stads flagga med korslagda ben och en dödskalle under lejonet.

Om så projektets enda funktion blir att detta gjordes tydligt för de tiotusentals personer vars hjälp möjliggjorde projektets start och första verksamhet, då var kanske all möda inte förspilld i alla fall.

Dessutom skall det bli kul i framtiden när limousinkaravanerna stannar utanför varvet och skolbarnen som blev frånlurade sina småslantar för att stödja skeppsbygget drar sin mamma i armen och frågar. - Mamma får jag stanna och titta på när dom matar dom här gubbarna.


Denna sidas absoluta URL är:
http://www.ostindiefararen.net/tidningen/aw2001.shtml.
Länka gärna dirket till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010