HEM |  INLEDNING |  REGISTER |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993
1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 Jan |  1998 Feb |  1998 Mars |  1998 April |  1998 Maj |  1998 Juni |  1998 Juli
1998 Aug |  1998 Sept |  1998 Okt |  1998 Nov |  1998 Dec |  1999 Jan |  1999 Feb |  1999 Mars |  1999 April |  1999 Maj
1999 Juni |  1999 Sept |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2005 |  2010 ÅTERBLICK |  DOKUMENT |  VÄNFÖRENINGEN

Juni 1999 INLEDNING 2000

FJORTONDE ÅRGÅNGEN

2000

Stölden av projektet från dess initiativtagare
äntligen offentligt bekräftat

Januari-April 2000

Efter en utredning av konfliktens kärnpunkter uppmanas Länsöverdirktören Göran Bengtsson att snarast kalla till det årliga Stiftarmöte där Stiftarna har rätt att välja Stiftelsen styrelse. Göran Bengtsson framför sitt vanliga - NEJ - muntligt, till Vänföreningen, "för att inte hamna på Internet".

Claes E. Grill, ättling till Svenska Ostinska Kompaniets (1731-1813) direktör Abraham Grill som i Stockholm år 1716 byggde det ursprungliga varvet Terra Nova, söker finna en samarbetslösning mellan de ursprungliga initiativtagarna, Vänförening, de tidigare ca 300 sposorerna - samt den nuvarande ledningen för projektet.

På skppsbyggnadssidan påbörjas bordläggningen och man börjar titta på segel, tågvirke och delar av riggen. Vissa maskinsystem kommer på plats. En väggutställning, med illustrationer om ostindiefarararnas resor, invigs i skeppshallen för att kompensera för förlusten av den utställning Anders Wästfelt skapade redan vid projektets start.

Maj 2000

Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg har årsmöte och en ny styrelse väljs. Antalet medlemmar är betydande trots att Vänföreningen sedan flera år utstängts från Varvsområdet. Rolf Lindgren ersätter Bertil Philipsson på ordförandeposten.

Ungefär hälften av projektetes Stiftare - troligen den hälft man tror är lojal eller påverkbar - kallas av SOIC AB till ett "informationsmöte" på Terra Nova.

Ostindiefararprojektets nuvarande ledning framför på olika vägar till Rolf Lindgren att man vill "förhandla" med Vänföreningen och därmed indirekt med Wästfeltarna, Nilsson och andra "besvärliga personer".
Önskemålet är - som vanligt - att denna hemsida skall "släckas ner" samt att "Jaktling-gruppen" skall ta tillbaka prövningen av Länsrättens beslut i Regeringsrätten. Regeringsrätten har inte kunnat ta ärendet ännu då det har "försvunnit en del viktiga dokument".

20 Maj

I GP meddelas att Göteborgs kommunstyrelses ordförande Göran Johansson, för sina kinesiska värdar vid besöket i Shanghai häromveckan, berättat att "Om fem år kommer vi till Shanghai med Ostindiefararen".
De som undrat över varför och av vem projektet egentligen stals från sina initiativtagare börjar nu få sina svar.

26 Maj

Efter en rad möten med SOICs ledning framläggs på Vänföreningens styrelsemöte en lista med vilka strykningar som skall göras i denna journal för att en "islossning" mellan SOIC ABs nuvarande ledning och Vänföreningen skall kunna påbörjas.

I princip skall allt bort.

Då [ostindiefararen.com] ägs av Anders Wästfelt privat, byts accesskoderna omgående för säkerhets skull.

Juni - SOIC AB ljuger om besöksstatistik på sin hemsida

SOIC AB skickar ut ett eget 2-sidigt nyhetsblad "SKEPPSSIDAN". I detta anges att SOIC ABs webplats www.soic.se under årets första fyra månader haft nära 1,9 miljoner besökare.

Av SOIC ABs besöksstatistik framgår dock att den korrekta siffrar är i genomsnitt 64 besökare per dag. Om du klickar här kan du själv kontrollera SOIC ABs aktuella besöksstatistik. (Obs denna länk går inte längre till statistiken, då denna självklart avaktiveras av SOIC AB den 12 Juni 2000.)

Att Bengt Tengroth, Göran Bengtsson och deras medlöpare ljuger har sällan varit lättare att kontrollera för vem som helst. Om man ljuger av ondska, girighet, högmod, dumhet eller bara av gammal vana är dock svårare att veta.

12 Juni - SOIC AB döljer sin räknare

SOIC AB avlägsnar möjligheten för utomstående att avläsa SOIC ABs vekliga besöksstatik utan att ha kommenterat ovanstående felaktighet. Då denna åtgärd inte var helt oväntad, har två skärmkopior av statistiksidorna lagrats och kan ses här:

"Site Summary" visar att verkligt genomsnittsligt antal beökare per dag är = 64 !

"Visits per month" visar att totalt antal beökare per månad under perioden september 1999 till maj 2000 var ca = 2200 / månad. Inte så illa men långt ifrån vad man försöker inbilla folk via sina trycksaker.

Handlandet är ett ännu bättre exempel än vanligt på hur SOIC AB kombinerar direkta lögner med ett aktivt döljande av sanningen.

För initiativtagarna var sanning och öppenhet ett hjälpmedel. För nuvarande projektledning är sanningen ett hot - något som till varje pris skall döljas.

Ett enkelt överslag över den befintliga trenden indikerar att SOIC AB inte kommer upp i de beökssiffror man i sina trycksaker säger att man redan haft, förrän på hösten år 2070, med lite tur.

13 Juni - denna journal stängs av, typ

Vänföreningens nya ordförande Rolf Lindgren kontaktar Anders Wästfelt och meddelar att han skall ha ett möte med bland annat Göran Johansson och Göran Bengtsson den 20 Juni angående projekt Ostindiefararen Götheborg. Som en förutsättning inför mötet skall "alla personangrepp och osakligheter" som finns i denna kronologiska Journal tas bort. Anders Wästfelt åtog sig att omedelbart korrigera alla eventuella felaktigheter, om berörda hör av sig direkt till honom och specificerar vad som är fel.

För att underlätta eventuella förhandlingar kommer hela domänen ostindiefararen.com att stängas av den 19 Juni 2000 kl 20:00. Redaktionen avvaktar med spänning resultatet av mötet.

20 Juni

Det informella mötet mellan Vänföreningens ordförande och Göran Bengtsson bekräftade att man "inom den nuvarande projektledningen" insett att den rådande situationen är ohållbar.

Stiftelsens aktiva styrelse har krympt ihop till i praktiken Göran Bengtsson personligen, med stöd från Göran Johansson. Ingen som helst planering sker inför framtiden, skeppets eventuella resa eller projektets övriga utnyttjande.

Någon i vanlig mening fungerande styrelse finns inte längre. Vare sig i Bolaget SOIC AB eller i Stiftelsen, utan "allting flyter". Det största problemet är att ingen i den nuvarande projekteledningen tydligen har någon som helst idé om varför skeppet alls skulle byggas.

Inga av Göteborgs Hamns utlovade sponsorpengar har betalats ut. Frågan är om man nu till Telias tidigare 5 miljoner kan lägga ytterligare 5 förlorade miljoner som fumlats bort på grund av inkompetens och interna stridigheter.

Troligen på initiativ av projektets största privata sponsor, Direktör Rune Ström, planeras ett informellt stiftarmöte den 28 augusti 2000 på Park Avenue, där en annan av projektets större ursprungliga sponsorer, förpackningsföretaget Bröderna Ljungqvist, står som värd.

23 Juni - ostindiefararen.com stängd tills vidare

Claes Grill som under en lång tid lagt ned ett betydande arbete på att utreda projektets organisation och förutsättningarna för en lösning på den rådande konflikten begär i ett brev till Jan-Erik Nilsson att denna journal skall "ta en paus åtminstone så många veckor som nu förestående dialoger löper". Då även den ansvarige utgivaren Anders Wästfelt är av denna uppfattning skall domänen ostindiefararen.com hållas stängd tills vidare för att se om detta verkligen ger något resultat.

Under denna period ser första sidan ut så här:

Den 13 Juni 2000 kontaktade Rolf Lindgren (Vänföreningen Ostindiefararen Götheborgs nya ordförande) denna Internet-tidning och meddelade att han skulle ha ett möte med bland annat Göran Johansson och Göran Bengtsson den 20 Juni, angående projekt Ostindiefararen Götheborg. Ett möte vi förutsatte skulle handla om stiftarnas rätt att hålla sina årsmöten. Som en förutsättning för detta möte skulle dock denna Journal om projektets historia som normalt finns här, helst stängas helt.

För att på intet vis äventyra mötet beslutade redaktionen att den registrerade Internettidingen Ostindiefararen Götheborg skall släckas ned den 19 Juni 2000 kl 20:00. Självklart avvaktar redaktionen med spänning resultatet av sammankomsten, när nu tidningen väl är släckt.

Att stänga tidningar har dock aldrig varit någon bra lösning.

Det känns mycket underligt att i Torgny Segerstedts egen stad uppleva att bli krävd på att upphöra med att ge ut en tidning, och falla till föga för kravet. Torgny Segerstedt lär ha sovit med en pistol på nattduksbordet i flera år under andra världskriget hellre än att stänga sin tidning. Borde inte detta leda till lite eftertanke? Kanske främst kring vad det är för typ av "samhällets stöttepelare" som kräver att Internettidingen Ostindiefararen Götheborg skall släckas ned.

Det är några av historiens mörkaste krafter man lierar sig med, när man vill stänga tidningar.
Vem bär sig sämst åt? Vi som fogar oss, eller de som kräver att vi skall tystna? Visst känns det väl lite som om Goebbels tittar ned på oss med ett snett leende?
Skriv själv, när vi nu inte får - i vår öppna dagbok!

Söndag 2 Juli - Inga förhandlingar ändå

Inga som helst nyheter finns om några nya förhandlingar.
Varje protest mot projektets nuvarande ledning har genom stängningen av denna Journal reducerats till något som lugnt kan ignoreras. Inga incitament finns längre att förhandla eller ens diskutera de olagligen inställda stiftarmötena. Alla som är intresserade av tillskansa sig projektet eller driva det efter eget gottfinnande kan nu göra detta utan att besväras av en lättillgänglig historik.

Augusti

Som förväntat sker ingen islossning rörande kallelsen till Stiftarnas årsmöte.
Allt gick tydligen bara ut på att få denna journal stängd.

18 Augusti - Anders Wästfelt skriver till Göran Bengtsson

Anders Wästfelt sänder följande brev till Göran Bengtsson,
vilket masskopieras och cirkuleras i vida kretsar.

Från: Anders Wästfelt anders@ostindiefararen.net

Till: Länsstyrelsen Västra Götaland lansstyrelsen@o.lst.se; Göran Bengtsson goran.bengtsson@o.lst.se

Kopia: Göran Johansson (s) britt-marie.reinholdson@stadshuset.goteborg.se

Datum: den 18 augusti 2000 23:45

Ämne: Tjänsteman !

Bäste tjänsteman, herr länsöverdirektör Göran Bengtsson !

Så var det dax för nya undanglidningar, men du skall veta att en dag kommer verkligheten ifatt dig.

Vänföreningens Ostindiefararen Göteborg ordförande Rolf Lindgren ringde i dag och berättade om mötet mellan dig och Kommendören Nils-Ove Jansson.

Ditt nya besked är nu att du som tjänsteman inte får förhandla med någon motpart som juridiskt försöker få dig att förstå att lagar och förordningar även gäller dig !

Vänligen sänd mig en kopia på den förordning eller det avtal som förbjuder dig som tjänsteman på Länsstyrelsen, Ordförande i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III samt styrelseordförande i Svenska Ostindiska Companiet AB, att svara på brev eller kalla stiftare till årligt möte eller bolagsstämma, bara för att stiftarna försöker få dig att följa Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III:s stiftelseurkund och stadgar.

Får du nu inte skriva brev eller prata med mig kan du sända kopian till min moster, Kerstin Björkman, WästerGården, 860 41Liden.

Angående Kommendören informerade också Rolf Lindgren att han har fått jobb på Terra Nova nu när man skrotat Marinkommando Väst. Enligt Rolf skall Nils-Ove nu jaga sponsorer (i stället för FI) och även vara SOIC AB:s VD Jörgen Gabrielsson behjälplig att hålla ordning på bolagets finanser. (Ryktet har gått ända till norrlandsskogarna att Gabrielsson har svårt att sköta bolagets ekonomi). Kommendör Jansson skulle också planera för besättningens väl och ve på skeppet inför tänkt seglats. Några pengar skulle inte Kommendören kosta utan detta står Ove Wiktorin för - alltså vi skattebetalare. Bengtsson, kan du bekräfta detta ? I så fall sänd även detta till min moster !

Till sist. Du lär också ha framfört till Rolf Lindgren att du har ingenting emot att kalla oss stiftare till årsmöte/bolagsstämma men nu påstår du att det är Stiftarnas representant, advokaten Lars Jaktling som förhindrar detta. Kan du vara vänlig att förklara dig närmare för någonting sådant har jag aldrig hört Jaktling säga ! Adress som ovan.

Du läser väl www.ostindiefraren.com ? Det är många som gör det !

Anders Wästfelt
Initiativtagare till projekt Ostindiefararen Götheborg III
Stiftare och sponsor

22 Augusti - stölden av projektet bekräftas i GP

I MiG Aktuellt Nr 6 (Markandsföreningen i Göteborgs Medlemstidining) rapporteras om ett föredrag om sponsning som hållits av GP:s sponsoransvarige chef, Thomas Crusner. Thomas Crusner meddelar i ett email till Anders att han på MIG-träffen bekräftat att "Ostindiefararen är det bästa sponsringsprojektet efter VM i friidrott - det har alla ingredienser som ett bra projekt skall ha (hamn, hav, historia, Göteborg, långsiktigt mm)."

I en artikel i GP bekräftar Thomas Kristiansson, en av GP:s ledande reportrar, att han uppfattat att initiativtagarna manövererades ut från sitt eget projekt, fullt medvetet av kommunen.

Klicka på texten ovan för att se bild av hela artikeln

1 Oktober - 12-sidig bilaga i GP

I en 12-sidig bilaga till GP publicerar SOIC AB en omsorgsfullt utarbetad historieförfalskning som ger "Skeppsbyggmästare Joakim Severinson" äran av hela projektets uppkomst tillsammans med några ej namngivna "dykare i Marinarkologiska sällskapet", vilket inte ens det är korrekt.

För första gången på flera år namnges de personer som nu anses ingå i SOIC AB:s Styrelse:

  Göran Bengtsson (Ordförande)
  Rolf Nord
  Henrik Byström
  Nils Ove Jansson
  Jörgen Linder
  Ingvar Johansson
  Jörgen Gabrielsson

Varken "Anders Wästfelt", "Vänföreningen" - som defacto skänkt aktiekapitalet till SOIC AB - eller huvuddelen av de många sponsorer som möjliggjort projektet har någonsin existerat enligt denna nya historiebeskrivning.

10 Oktober - Stiftarmöte på Park Avenue Hotel
beslutar om avslutad juridisk prövning

Den av stiftarna valda styrelsen/arbetsgruppen under ledning av Lars Jaktling kallar stiftarna till informationsmöte på Park Avenue Hotell. Någon agenda bifogas inte kallelsen. Vid mötet avhandlas endast en fråga - frågan om den juridiska prövningen om Stiftarnas rätt att enskilt kalla till Stiftarmöte skall fortsätta eller avbrytas. Vid mötet var 16 stiftare av 49 närvarande eller företrädda genom fullmakt. Jan-Erik Nilsson som i eget namn som stiftare och genom fullmakt företrädde såväl stiftarna Anders och Berit Wästfelt röstade emot att prövningen skulle avbrytas. Vänföreningens nya ordförande Rolf Lindgren gjorde ett märkligt intryck genom att själv "och i kraft av sina fullmakter" utan att förakra detta inom Vänföreninges styrelse rösta för att prövningen skulle avbrytas, vilket beslutades med röstsiffrorna 11 - 8.

Den omedelbara konsekvensen av detta var att Lars Jaktling, ordförande i Stiftarnas arbetsgrupp därmed förklarade att hans "uppdrag därmed var slut" då förutsättningen för hans intresse varit att "projektet skulle vara ett industriellt projekt och ej ett kommunalt/statligt".

En logisk konsekvens av att prövningen nu avbryts är att Göran Bengtssons tolkning av stadgarna - att endast stiftelsens ordförande kan kalla till stiftarmöte - i praktiken vunnit.

Nästa konsekvens är att den av stiftarna valda styrelsen, den s.k. Jaktlinggruppen - inte är eller någonsin har varit en stiftelsestyrelse och att den enda giltiga stiftelsestyrelse som finns är den med Göran Bengtsson som ordförande.

Då Göran Bengtsson underlåtit att kalla till något årligt möte ända sedan det möte där han själv blev vald, samt därefter gjort ett misslyckat försökt att ändra Stiftelseförordnandet och ur detta helt avlägsna stiftarnas rätt att välja styrelse, torde vi nu åter vara långt ifrån en ordning inom projektet som kan tilltala en eventuell framtida sponsor.

30 November

Med anledning av Thomas Kristianssons artikel där stölden av projektet äntligen bekräftas önskar Anders Wästfelt få följande publicerat i GP:s insändaravdelning.

Som namngiven i Thomas Kristianssons PERSONLIGT, GP den 28 november 2000 önskar jag få följande infört under FRIA ORD.

Ostindiefararen, från "bygdespel" till kommunalt prestigeprojekt.

Nu är det äntligen officiellt bekräftat - av Ostindiefararens 1:a huvudsponsor - Göteborgs-Posten (Thomas Kristiansson, Personligt,28/11) att det var Göran Johansson(s), hans mentor Bengt Tengroth(s), det lydiga redskapet länsöverdirektör Göran Bengtsson och "eniga politiker", som medvetet stal ostindiefararprojektet av dess initiativtagare, stiftare, Vänförening och de 1000-tals personer som gjorde hela projektet möjligt.

Att stölden kunde genomföras kan "kommunen" tacka Bengt Tengroth för. Det var Tengroth som så medvetet förnedrade alla som jobbade med att administrera och marknadsföra projektet genom att kalla vårt framgångsrika jobb för bygdespel. Det var han, som när han blev VD på förslag av Lars-Åke Skager (m), beslöt att lägga ner hela marknadsföringen för att få bort "eldsjälarna och de ekonomiska amatörerna". Han lyckades ! Göran Johansson(s) kunde sätta sig vid det dukade bordet och låta sitt nybildade KINARÅD slicka i sig äran av alla "eldsjälars" målmedvetna arbete.

Vad Tengroth, Johansson och Bengtsson inte hade räknat med är att vi är många som inte accepterar denna form av maktfullkomlighet och totala brist på respekt för andras arbete. Man har med hjälp av miljontals kommunala kronor medvetet bedrivit en historie-förfalskning kring projektets upprinnelse och ursprung bara för att försöka dölja stölden - men sanningen har kommit i kapp dem. Deras agerande är vida känt i det svenska (och kinesiska) näringslivet varför inga "tunga" svenska företag vill satsa på detta kommunala prestigeprojekt. Johansson(s) har inget annat val än att plocka pengarna från de kommunala bolagen då han ju lovat sina kinesiska kollegor att nästa gång han kommer till Kina kommer han seglande med Ostindiefararen Götheborg. (GP 20/5 2000)

Jag delar helt Thomas Kristianssons uppfattning: Skall Johansson kunna segla i väg med ett "lyckligt skepp" måste han erkänna skeppets historia, följa Stiftelsens Ostindiefararen Götheborg III urkund och stadgar och visa respekt för andras kunskaper och affärsidéer och inte bara stirra sig blind på sin egen maktfullkomlighet !

Drottning Silvia kan lugnt svinga champangeflaskan mot Götheborg III:s stäv . Det bli nog värre för Johansson(s) att erkänna sitt tilltag.

Anders Wästfelt
Initiativtagare, stiftare och sponsor
till projekt Ostindiefararen Götheborg III

 

 

Kommentar

Vad gäller Vänföreningen och dess ca 2000 medlemmar, är ett medlemskap idag ett moraliskt ställningstagande, inte en fråga om tillgång till varvet. Är det bara att få se skeppet det gäller är det billigare och enklare att betala entré än att som en av stiftarna ta ansvar för hela projeket.

Den nu flera år gamla konflikten framträder allt tydligare som motiverat av ett kommunalt prestigemässigt och ekonomiskt kallt övervägande. Initiativtagarna måste bort när projektet väl var säkert etablerat för att det framtida utbytet i ekonomi och goodwill skulle tillfalla "rätt" personer.

Att maktövertagandet regisserats av personer med ett ledigare förhållningssätt till sanningen än man kan tillåta sig i det vanliga livet bekräftas till och med nu i GP som självklarheter. Att dessa personer inte har förmågan att se något egenvärde i heder och sanning är ett större bekymmer för samhället är just detta projekt.

Denna sidas adress på Internet:
http://www.ostindiefararen.com/tidningen/aw2000.htm.
Länka gärna direkt till den!


Några viktiga dokument i fulltext

HEM |  TIDNINGEN |  Programförklaring 1993 |  Rune Ströms Roderdonation 1996 |  SOIC AB 1994 |  STIFTELSEN 1997
Nej till IT 1997 |  Berits brev 1997 |  Kinarådet avslöjas, Jan 1998 |  Stiftelsens stadgar |  Lena von Sydows Brev |  Bilsabotage 1999
Brev till Medlemmar 1999 |  Brev till Stiftare 1999 |  Brev till Sponsorer 1999 |  Anders' Brev till SMG 1997/98
Externt: Kinarådets egen rapport, Juni 2000


Internettidningen Ostindiefararen Götheborg är en registrerad tidskrift.
Ansvarig utgivare: Anders Wästfelt - Redaktör: Jan-Erik Nilsson
Information av redaktionellt intresse kan sändas under fullständigt anonymitetsskydd till redaktionen.
e-mail: anders@ostindiefararen.net
Denna sidas adress på Internet är: http://www.ostindiefararen.com/tidningen/
Länka gärna direkt till den!


Denna hemsida motsvarar innehållsmässigt den ursprungliga web-sidan som den skapades, huvudsakligen under åren 1998-2000. Sidan har uppdaterats grafiskt på grund av skillnader i html och kodningspraxis, nutida högre skärmupplösning och för bättre sökmotoroptimering (SEO) mm. En viss språklig polering har gjorts men inga faktauppgifter har lagts till, förändrats eller tagits bort. Email och länkadresser har uppdaterats till nuvarande (2010) och fungerande. Navigations-menyerna har ändrats för att förbättra överblick och åtkomst. Web design och innehåll © Anders Wästfelt och Jan-Erik Nilsson 1983-2010