[an error occurred while processing this directive]

9. Drottningen af Swerige

skepp 8  Hem  skepp 10

Drottningen af Swerige
Byggd i Stockholm, 387 läster, 30 kanoner, 130 man.
Resor under första oktrojen:
1742.01.10-1744.07.25. Till Kanton under Kapten Peter von Utfall. Superkargörer: William Elliot, James Adam Coppinger, Peter Teodor König, Nicolas Heegg. Knappt fjorton dagar efter utresan stötte hon på en klippa vid norska kusten, vid Långsund. Reparerades där för drygt 40.000 dal smt och fick ny rigg. Assuradörerna bekostade en fjärdedel. På det insatta kapitalet 731.121 dal smt lämnades en utdelning av 105 %. Därutöver avsattes en reservfond på 167.863 dal smt.

(-1745.01.12) Till Kanton under Kapten Carl Johan Treutiger. Superkargörer: William Elliot, Peter Teodor König, Alexander Ross, Charles Bratt. Förolyckad på Shetland 12/1 1745 under utresan.

skepp 8  Hem  skepp 10


Copyright 1998 författaren Jan-Erik Nilsson