[an error occurred while processing this directive]

21. Riksens Ständer

skepp 20  Hem  skepp 22

Riksens Ständer
Byggs på Terra Nova, 460 läster (ca 1.425 ton), 34 kanoner, 170 man.

Under tredje oktrojen halverar Riksens Ständer sin beväpning till 16 kanoner och minskar besättningen till 150 man enl. STK.

Resor under andra oktrojen:

1760.04.14-1762.08.18 Till Suratte och Kanton under Kapten Baltzar Grubb. Superkargörer: David Sandberg, Chr. Hinr. Braad, Magnus Borgman, H. W. Hahr, B. Fr. Ritterberg. Ankom Suratte i oktober och fann engelsmännen herrar i staden. Efter tre månaders normal handel begärde nawaben 10.000 rupier innan något mer kunde utskeppas "ty han var en fattig man". I hemlighet fördes alla pengar, 30.000 rupier i två koffertar och en kista, från faktoriet till fartyget. Kl 3 på morgonen den 20/2 arresterades svenskarna och deras hus omringades av 500 man av nawabens trupper. Nawaben ville ha en present på 400.000 rupier till den nye kungen. Då svenskarna vägrade fördes de till "Lilla huset" där de bevakades strängt och plågades av vakternas skrällande musik och en hop råttor. De fångna svenskarna sände då sitt skepp till Goa, varvid nawabens pretetioner föll först till 60.000 rupier och efter någon dag till 50.000, under hot om "att behandlas illa". "Vi lära nog försvara skinnet en stund " skrev kapten Grubb i sin dagbok. Den 17 mars enades man om 17.000 rupier och anlände den 15 augusti på redden till Wampoa.

1763.04-1764.08. Till Kanton under Kapten Daniel Shierman. Superkargörer: Friedrich Wilhelm König (död på hemresan), Carl Walter, Jacob Hahr (superkargör i Kanton 1769-1775), Gustaf Thollander, Ulric M. Valtinson.

1765.01.23-1766.07.27 Till Kanton under Kapten Carl Gustaf Lehman. Superkargörer: Nicolas Heegg, Henric Herman Ditmer (af Ditmer efter 1769), Joh. Paul Eckerman, Joh. Paul Flygare.

Resor under tredje oktrojen:

1786.12.15-1770.06.17 Till Kanton under Kapten Jacob Habicht. Superkargör: H.W. Hahr.

skepp 20  Hem  skepp 22


Copyright 1998 författaren Jan-Erik Nilsson