[an error occurred while processing this directive]

17. Prins Carl

skepp 16  Hem  skepp 18

Prins Carl

Byggd på Clasons Varv, 350 läster (390 enl. HH) ca 1180 ton, 30 kanoner, 140 man.

Resor under andra oktrojen:

1750.11.27-1752.06.26 till Kanton under Kapten Carl G. Lehman. Superkargörer: Olof Ström, Volrath Tham, Sven Norman, And. Jurg. Groen.

1753.04.08-1756.06.05 till Suratte och Kanton under Kapten Georg Elphinstone. Superkargörer: John Irvine, David Sandberg, John Chambers, Joh. Fredr. Pettersson, M. Arfwidson. I en bevarad "Dage Bok" anges Prins Carl vara på 390 läster, ha 40 kanoner och 150 man vid denna resa. På Surattes redd den 1/10 1753. Alla mycket tillmötesgående och affärerna löper friktionsfritt.

1758.01.03-1759.07.08 till Kanton under Kapten Baltzar Grubb. Superkargörer: Christian Tham, Joh. Fredr. Pettersson, Michael Grubb.

1760.02.26-1761.08.12 till Kanton under Kapten Johan Rundsten. Superkargörer: Nicholas Heegg, Gustaf Tham, M. Arfwedson, L. Pettersson.

1763.02-1764.08 till Kanton under Kapten Johan Rundsten. Superkargörer: Johan Greiff, Gustaf Tham, Peter J. Berenberg, C.G. Cöhler.

1765.01.23-1766.09.03 till Kanton under Kapten Jacob Habicht. Superkargörer: John Cambers, H.W. Hahr. B. Fr. Ritterberg, H. Nissen.

skepp 16  Hem  skepp 18


Copyright 1998 författaren Jan-Erik Nilsson