[an error occurred while processing this directive]

1. Friedericus Rex Suecia

skepp 38  Hem  skepp 2

Friedericus Rex Sueciae
The Swedish East India Company's first ship was built at the Terra Nova Shipyard in Stockholm under the supervision of the Directors Colin Campbell and Henric König, 200 läster, 20 canons, crew of 100 men.
Resor under första oktrojen:
1732.02.09-1733.08.27. Till Kanton under Kaptenerna: Premierkaptenen vid amiralitetet Georg Herman Trolle, 1758 adlad af Trolle, och N.N. Keteliens. Superkargörer: Colin Campbell, Charles Graham, Charles Morford, John Pike. Stoppades av Holländarna på hemvägen och fördes 27/1 till Batavia varifrån de seglade den 31/1. Resan gav 75 % i utdelning till intressenterna. Resan skildrad i delvis rekonstruerad dagbok av Colin Campbell, MS GHM.

1735.02.25-1736.07.31. Till Kanton under Kapten Hindric Bremer. Superkargörer: Colin Campbell, Charles Morford, Gustaf Ross. Gick från Vargö håla. Ankrade i Cádiz efter en månad där komissionären James Gough & Co försåg expeditionen med silver. Vidare den 8 april. Kvartermästaren Olof Westerberg och fyra matroser drunknar vid Kap då de under en storm söker stryka och ta ned bramstängerna. Den 30/8 framme. Kvar i fyra månader. Tar grund i leran utanför Kungsladugård den 31/7. Skeppspredikanten Benedictus Montans dagbok finns bevarad hos KVA. Resan gav 68 1/2%

1737.12.01-1739.07.13. Till Kanton under Kapten Hindric Bremer. Superkargörer: Charles Irvine, N.N. Hofwardt, Andreas J. Flanderine. Dougald Campbell. EC anger att denna resa började 1738.

1740.04.05-1742.10.18. Till Bengalen under Kaptenerna Benjamin Svensson, Thomas Neilson. Superkargörer: Auguste Tabuteau, Andreas J. Flanderine. John Metcalfe, Nils Ström, Jacob Greiff. Köper bomull, siden och 1 333 säckar saltpeter. Utdelning 10%.

1744.01.01-1745.08.12. Till Kanton under Kapten James (Jacob) Maule. Superkargörer: Andreas J. Flanderine. Jacob von Utfall, Peter von Kampe, John Henry Matsen, John Young. Femte och sista resan gjordes tillsammans med Calmar och gav 33% förutom att 309.830 dal smt kunde avsättas för kommande behov.

skepp 38  Hem  skepp 2


Copyright 1998 författaren Jan-Erik Nilsson