Kap 7.

Svenska Ostindiska Kompaniets
alla skepp och resor 1731-1813

Kapitel 3  Hem  Kap 10. Biografier

1. Friedericus Rex Sueciae
2. Drottning Ulrica Eleonora
3. Tre Cronor
4. Suecia
5. Götheborg
6. Stockholm
7. Riddarhuset
8. Calmar
9. Drottningen af Swerige
10. Cronprinsessan Lovisa Ulrica
11. Freden
12. Cronprinsen Adolph Friederic
13. Prins Gustaf
14. Götha Leijon
15. Hoppet
16. Enigheten
17. Prins Carl
18. Prins Friedric Adolph
19. Prinsessan Sophia Albertina
20. Stockholms Slott
21. Riksens Ständer
22. Finland
23. Adolph Friedric
24. Lovisa Ulrica
25. Cron Prins Gustaf
26. Drottning Sophia Magdalena
27. Terra Nova
28. Gustav III
29. Gustaf Adolph
30. Götheborg (II)
31. Drottningen
32. Maria Carolina
33. Östergöthland
34. Wästergöthland
35. Fredrica
36. Prinsessan
37. Wasa
38. Hoppet

EN AV DE LÄTTAST TILLGÄNGLIGA källorna rörande det Svenska Ostindiska Kompaniets resor och fartyg är Sven T. Kjellbergs Svenska Ostindiska Companierna 1731-1813, Malmö 1974, nedan kallad STK.

Sven T. Kjellberg hämtade sina uppgifter ur direktionens första ansökan till K. Maj:t om pass för respektive fartyg varför de planerade avgångstiderna ofta avviker från de verkliga. Resans framgång berodde i stor utsträckning på huruvida monsunvindarna kunde utnyttjas. Avgångstillfället från Sverige var därför en av många kritiska faktorer.

Av denna och andra orsaker är det viktigt att ange korrekta avgångstider. Jag har jämfört alla uppgifter jag kunnat med dagböcker och samtida dagspress och anger de sannolikaste. Allt eftersom nya data blir tillgängliga skall denna förteckning korrigeras.

Men, ingenting går upp mot egen forskning. Använd denna förteckning med varsamhet och meddela mig de felaktigheter Du hittar. Om denna förteckning används i vetenskapliga sammanhang, vänligen ange källa och dessa reservationer.

Sänd synpunkter och frågor till författaren klicka här! [link outdated]

Kapitel 3  Hem  Kap 10. Biografier


Copyright denna och samtliga underliggande egna sidor ©Jan-Erik Nilsson, Göteborg, 1982-1998. [Teknisk uppdatering 2010]