Kap 3.
 

Samlingsskrifter

Bibliografi  Hem  Kapitel 7

EN RAD OLIKA institutioner, museer och föreningar både i Sverige och utlandet ger regelbundet ut årsskrifter och andra återkommande publikationer under titlar som inte i sig ger några ledtrådar om innehållet men som ofta innehåller mycket intressanta uppsatser. Jag förtecknar här ett antal av dessa serier. Ett stort antal av dessa publikationer är genomgångna och relevanta uppsatser har förtecknats i den kronologiska huvudförteckningen. Artiklarna är ofta initierat skrivna och redaktörerna ställer i regel höga krav på originalforskning.

Fataburen Årsbok utgiven av Nordiska Museet. Omfattande register över innehållet gavs ut 1991.
 • Museibutiken på Nordiska museet, Aktuell boklista.
 • Forum NavaleUtges av Sjöhistoriska Samfundet. Från nr 7 heter serien Forum Navale. Dessförinnan heter serien Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet. Nr 1 utkom 1940. Nr 42 förtecknar innehållet i nr 1-41. Nr 53 förtecknar innehållet i nr 1-52. Denna serie innehåller ett flertal artiklar av intresse för ostindie-handel och sjöfart.
 • Förteckning över uppsatser i Sjöhistoriska samfundets skriftserie Forum navale, nr 1 - 52 samt övriga skrifter utgivna av Sjöhistoriska samfundet.
 • Göteborg Förr och NuGöteborgs Hembygdsförbunds skriftserie. Utkommer vartannat år sedan 1960. Del XIX och XXI är L. Hulthén, Litteratur om Göteborg 1921-65 del I(A-N)-II(O-Ä).
  Historiska Nyheter (HN) Utges av Statens Historiska Museum och kommer med två-tre nummer om året med olika teman.
  Journal of Economic and Social History of the Orient (JESHO)-
  Cambridge University Journals Ett stort antal olika titlar. Utges av Cambridge University Press.
  Kulturens årsböcker-
  LychnosLärdomshistoriska samfundets årsbok
  NIAS-nyttNordisk Institut for Asien-studier. Utges i Köpenhamn.
  Sjöhistorisk Årsbok-
  Stfs årsböcker-
  Studia Historica Gothoburgensia-
  Svenska Kulturbilder-
  Svenska Linné-sällskapets årsskrifterBörjade utges 1918.
  The Scandinavian Economic Revieu-
  Unda MarisBörjade utges 1942. Sjöfartsmuseets i Göteborg årsbok. Nr 1965-66 har en innehållsförteckning för 1942-62.

  Sänd synpunkter och frågor till författaren klicka här! [link outdated]

  Bibliografi  Hem  Kapitel 7


  Copyright denna och samtliga underliggande egna sidor © Jan-Erik Nilsson, Göteborg, 1982-1998. [link outdated]