Kap 10.

Biografiska anteckningar om Svenska Ostindiska Kompaniets personal 1731-1813

Kapitel 7  Hem  Bibliografi

Hans Philip Uhrlander (Urlander)

Superkargör på ostindiefararna Stockholms tredje resa 1745 och på Lovisa Ulricas första resa 1746-47. Döptes 6/1 1720 i Kristine församling i Falun som näst yngsta och sjunde barn till landskamreraren Johan Urlander (död 1740) och hans första hustru Anna Lybecker (1691-1720).
Modern, som troligen dog i mars, var bara 17 år när de gifte sig och hann under sin korta levnad alltså få sju barn.
Fadern gifte om sig och fick ytterligare en dotter i sitt andra gifte. Hans Philip skrevs in på Uppsala universitet 1728 men avlade tydligen aldrig någon examen. Vid faderns bouppteckning 1740 anges att han var kammarskrivare i Halmstad.

Uppgifterna är lämnade av Jan Åke Sandberg som forskar kring släkten Uhrlander. Kontakta honom gärna om Du har ytterligare information. jasa0001@privat.utfors.se


Intresserade släktforskare som vill dela med sig av sina rön
är välkomna att kontakta Jan-Erik Nilsson för en länk eller publicering.

Kapitel 7  Hem  Bibliografi


Copyright denna och samtliga underliggande egna sidor © Jan-Erik Nilsson, Göteborg, 1982-1998, 2010