Sju sätt att delta som privatperson

1. Bli medlem i Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg.

För bara 150:- per år för enskild medlem eller 200:- för en hel familj får Du skriftlig information direkt hem i brevlådan om hur projektet framskrider och inbjudningar till en mängd olika aktiviteter med anknytning till skeppsbygge och resa.
Klicka här för aktuellt program och anmälningsblankett.

2. Bekosta en liten del av fartyget, t.ex. en spik

Vill du när fartyget en gång avseglar känna att du reser med, åtminstone i form någon del av skeppet du bekostat? Allt från smidda spikar till spant och hela master är till salu. Som tack får du ett trevligt, inramat PRIVILEGIEBREV att hänga på väggen. De är bra gåvor vid alla högtidliga tillfällen och kan förses med både givarens och mottagarens namn.

3. Besök vårt varv Terra Nova

Terra Nova är öppet för besök. Att följa bygget och riggandet av en ca 40 meter lång Ostindiefarare i trä är en unik upplevelse. Terra Nova är ett levande hantverksmuseum med ett fint läge på Eriksbergs gamla varvsområde vid Bockkranen på Hisingen.
Klicka här för att komma till en prislista med öppettider.

4. Starta eller delta i en "kunskapsgrupp"

Inom projektet behövs experter på allt från skeppsbygge till logistik. Kanske kan Du starta eller delta i någon av de "kunskapsgrupper" som behövs. Modernast möjliga teknik skall användas för att informera om projektet och behovet av kunskaper och arbete är närmast obegränsat.
Klicka här för en lista på vad vi behöver just nu.

5. Var med och arbeta

Inom projektet finns en mängd arbeten som behöver göras. Det finns stora möjligheter att anpassa, variera och även prova på nya arbetsuppgifter.
Klicka här för att berätta vad Du kan och vill göra även om det inte behövs just nu.

6. Arbetsmarknadsprojekt

Den historiska varvsmiljön har visat sig mycket lämplig för personer som av olika skäl kommit lite vid sidan av den ordinarie arbetsmarknaden. Olika former av praktik, arbetslivsutveckling (ALU) och beredskapsarbete (BEA) har varit av avgörande betydelse för såväl skeppsbygge som informations- och utställningsverksamhet. Möjligheterna till varierande arbetsuppgifter har gjort arbetsplatsen till en god rehabiliteringsinstans. Värdet har varit betydande både i mänskliga och ekonomiska termer.

7. Mönstra på som besättning

Skeppet skall byggas, seglas och underhållas. Under resten av 2000 och en bit in på 2000-talet övar sig den 80 man starka besättningen på att segla Götheborg III. Att segla en 1700-tals fullriggare blir ett äventyr i sig. Kanske behöver vi tre kompletta besättningar som kan byta av varandra under gång.
På våren år 2001 lättar vi ankar för den första långresan. Därefter skall ostindiefararen Götheborg III hållas i bästa trim och vara utrustad för uppdrag fram till år 2020. Du kan själv välja vad Du kan och vill bidra med.
Klicka här för en mönstringsblankett.