Stöd projektet, bekosta en spik!

Så här ser vårt tackbrev till privatpersoner och företag ut. Vi skriver ut det, skriver under och förser det med SOIC:s gamla, röda lacksigill. Inklusive en snygg, mörk träram kostar brevet 250:-. För gåvobrev med plats för givarens namn finns en annan variant.

Om Du vill, kan Du beställa här. Skriv vad du vill ha eller sänd ett meddelande så kontaktar vi Dig. Vi kan leverera per post. Då tillkommer postens avgifter. Om någon kan hämta det på vårt varv Terra Nova, så tillkommer inte porto.

Efter tio års marinarkeologiska undersökningar av den år 1745 förlista
ostindiefararen Götheborg har Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III samt
Svenska Ostindiska Companiet AB bildats för att bygga och utrusta ett skepp
som till linjer, rigg och skrov skall motsvara en svensk ostindiefarare från omkring år 1750 samt med detta utföra en handels- och forskningsexpedition runt Goda Hoppsudden, följande den gamla handelsvägen till Asien,
representerande svenskt näringsliv och kultur.
Hennes namn blir Götheborg III.

Ditt/mottagarens namn

deltager härmed i detta projekt genom att med en gåva
uppgående till tvåhundra (200) kronor bekosta

smidd skeppsspik

Viktiga delar för att hålla samman detta väldiga och äventyrliga projekt.
På Svenska Ostindiska Companiets vägnar undertecknat och med sigill försett

................................................................................