Äventyret Ostindiefararen Götheborg

Bakgrund

Av: Jan-Erik Nilsson

Projekt Ostindiefararen Götheborg III började redan 1984 som ett marinarkeologiskt utgrävningsäventyr initierat och lett av Berit Wästfelt sorterar några av 7 ton skärvor på Älvsborgsön 1987. Foto: Jan-Erik NilssonAnders och Berit Wästfelt. Tio år senare hade Anders Wästfelt lyckats övertala nog många för att kunna starta byggandet av en ny ostindiefarare och ett omfattande projekt kring detta.

Inte minst skulle en resa genomföras till Kina och tillbaka längs den gamla resvägen runt Afrika.Porslinsskärva från Götheborg För att kunna starta detta projekt från i stort sett noll krävdes beslutsamhet, stora uppoffringar från dem som åtog sig att dra igång det hela - och en tydlig målsättning.

En fråga som omedelbart inställde sig var - hur skulle detta finansieras. Vi som åtog oss att lösa detta och på ett eller annat sätt även alla andra frågor, kallade oss projektets "Ledningsgrupp".

De som först uttalade sitt stöd var Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg. En grupp på ca 40 företag och privatpersoner, däribland Vänföreningen, satte så pennan på papperet och bildade såsom stiftare Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III att verka som projektets huvudman. Vad projektet skulle syfta till beskrevs klart och tydligt i Stiftelseurkundens ändamålsparagraf (§3). Denna kan sammanfattas i fyra huvudmål. Till stiftelsen skänkte så Vänföreningen aktiekapitalet till det aktiebolag, SOIC AB, inom vilket skeppet skulle byggas.

Vad den ännu pågående konflikten mellan Vänförening/Stiftare å ena sidan och SOIC ABs styrelse å andra sidan handlar om, kan förenklat beskrivas som stiftarnas strid för sin rätt att enligt stadgarna årligen utse sin styrelse i sin stiftelse. En rätt stiftarna förbehöll sig vid bildandet. Rätten bestrids nu av de kommunala makthavare som märkligt nog godkänner det årsmöte som tillsatte dem, men inte det årsmöte som avsatte dem. Anledningen till att stiftarna avsatt styrelsen är styrelsens oförmåga att uppfylla stiftelseurkundens ändamålsparagraf och därmed det syfte de första 20 miljonerna samlades in för att uppfylla. Den avsatta styrelsen förhindrar nu genom en utdragen rättsprocess den nyvalda styrelsen att tillträda. Detaljerna i detta spel redovisas i krönikan om projektets historia 1984-98.

Hur det har gått så här långt, är vad denna Internet-site handlar om. Framgångarna har varit stora i vissa avseenden, medan andra områden ännu är obruten mark.

 

Skepp- och sjöfartslänkar

 

En resa till Kina på Ostindiska Kompaniets tid

Anka

Illustrerad med ljud, historiska, samtida illustrationer och nymålade, vackra bilder av vår vän och konstnär Lars Gillis, kan Du här följa med på en promenad genom 1700-talets Göteborg, stiga ombord på en väntande ostindiefarare och följa med på en resa till Kina.

 

"The Virtual East Indiaman 1997"

Vår VD Bo Alfredsson, ansåg att vi borde kunna utnyttja "skeppet" för handel och affärskontakter långt innan det kunde segla.

Undertecknad, alltså projektets dåvarande självutnämnde forsknings- och IT-ansvarige nappade på idén. Min övertygelse var att skeppet skulle kunna betalas om vi använde det för att marknadsföra Internet och IT i allmänhet, inte tvärt om. Med hjälp av intresserade sponsorer skapades därmed för G-Hallen under Svenska Mässans Båtmässa våren 1997 en "virtuell ostindiefarare" med hjälp av nätverk, webkamerateknik och nedanstående länksidor som portaler till ostindiefarartidens traditionella destinationer.

Som ett av världens första stora publica IT-event "avseglade" Ostindiefararen Götheborg III på en resa jorden runt utan att fysiskt lämna Svenska Mässans G-hall. Utställningens web-del baserades på nedanstående sidor med länkar och klickbara satellitbilder. Varje sida visades på en egen monitor stående på en ektunna, framför en satellitbild på det aktuella området. Under tiden visade en web-kamera på utställningen, besökarna på en webkamerabild på hemsidan, för alla i hela världen som råkade besöka vår hemsida vid det tillfället.

1700-talets resväg till Kina

 

Februari 1997: "Redan idag kan Du besöka alla våra destinationer i en stor förteckning intressanta länkar! Välj i tabellen nedan."

 

[ Kommentar vid uppdatering 2010: Vid denna tid - januari 1997 - fanns det kanske allt som all 500,000 hemsidor/domäner uppkopplade på Internet. Huvudsakligen universitet och tekniska högskolor, städer, stater, några tidningar, museer och ett gäng tekniknördar. Det var så få att det i vissa fall var svårt att hitta några relevanta hemsidor alls att länka till för de olika destinationerna. Destinationssidorna är i huvudsak lämnade som de var. Mycket snart efter detta event förbättrades sökmotorerna och sidor som Yahoo började dominera destinationslistningar. Hemsidornas fysiska lokalitet gick också mot ökande irrelevans då Internet till sin natur är gränsöverskridande och globalt. ]

 

Vänföreningen - medlemskap, information och debatt

Är Du intresserad av projektet är det genom ett medlemskap i Vänföreningen Du håller Dig underrättat om den senaste utvecklingen. Medlemskap finns för både företag och privatpersoner. Här finns aktuellt program och en elektronisk anmälningsblankett.

 

Bokhandel

En liten bokhandel med svensk och engelsk litteratur med anknytning till staden Göteborg, Svenska Ostindiska Kompaniet och Kinas handel och kultur.

 

Information till sponsorer

Välkommen att delta i projekt Ostindiefararen Götheborg III. Här finns en översiktligt information om hur privatpersoner, företag och organisationer kan delta i projektet - och tjugofyra anledningar varför. Som tack till donatorer skriver vi ut Gåvobrev.

Projektets sponsorlista 1993-1997, ännu tyvärr bara med större samarbetspartners och bidragsgivare. Är eller har du varit sponsor, och vill ha en aktiv länk från Ditt namn här till Dina egna hemsidor, skicka ett mail till Webmaster!

Välkommen även till sponsor och affärslänkar under "Terra Nova Business Club", sponsorernas självklara mötesplats där man kan presenterar sig själv och sin verksamhet - och lämna synpunkter på hur sponsorerna önskar nyttja sitt projekt.

Här finns en elektronisk visitkortspärm där Du lätt skriver in Dig själv, Din e-mailadress och Din hemsida, och lika lätt via Internet får kontakt med projektets övriga sponsorer.

Länkar till svensk och internationell ekonomisk information.

 

Vill Du vara med?

RESERVATION / DISCLAIMER

Alla åsikter, ambitioner och idéer som uttrycks på www.ostindiefararen.com med underliggande sidor, reflekterar endast vad projektetes inititativtagare en gång avsåg med projektet, och som därför skrevs in i Stiftelsen Ostindiefararen Götheborgs III ändamålsparagraf samt i Svenska Ostindiska Companiet ABs (SOIC AB) bolagsordning. Varken Stiftelsen eller SOIC AB har idag någon annan relation till här redovisad information än denna. De åsikter som framförs här är därför inte dessa organisationers eller dess anställdas.

Alla texter © Jan-Erik Nilsson eller Anders Wästfelt 1984-1998.
Antal besökare på dessa sidor under 1997: 14,614.