Spantresning 8 dec 1996, (15kB)

Äventyret Ostindiefararen Götheborg III

Var med och bygg |  Terra Nova | Öppettider och priser.
Sponsorer |  Stiftelse och målsättning |  China and Sweden through a thousand years
Vänförening |  IT inom projektet | Resan - vilka orter skall vi besöka?

Kontakta för visningar, arrangemang, info, mässor: Anders Wästfelt
IT och Forskningsansvarig: Jan-Erik Nilsson

Kring det som fanns kvar av stapelbädd nr 6 på Eriksbergs gamla varvsområde på Hisingen i Göteborg har ett nytt varv - Terra Nova - vuxit upp. Här har nu bygget av Ostindiefararen Götheborg III startat. Ett skepp som till storlek, linjer, rigg och skrov skall motsvara en typisk svensk ostindiefarare från omkring år 1750.

DEN HISTORISKA BAKGRUNDEN

Privilegiebrev Efter 1600-talets stormaktstid och dyrbara krig låg Sveriges finanser i ruiner. Landet måste ställas på fötter igen. Lösningen fanns bland annat i internationell handel. År 1731 grundades det första Svenska Ostindiska Companiet.

ETT SVENSKT HANDELSÄVENTYR 1731-1813

Med Göteborg som säte bedrev Sverige en fredlig och givande handel med Kina. Förebilden hade hämtats från de framgångsrika holländska och engelska kompanierna. Handeln skapade stora mängder kapital i Sverige och gav viktiga tekniska och ekonomiska impulser. Sveriges välfärd och rykte som kulturnation grundas under 1700-talet med pengar från Ostindiehandeln.

OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORGS (1738-45) FÖRLISNING

Svenska Ostindiska Compagniets skepp gjorde 1731-1813 sammanlagt 132 resor varav endast 8 slutade med haverier. Förlisningsorsakerna var väder, vind och svårigheterna att navigera nattetid utan instrument. Den enda olycka som inte fått någon tillfredsställande förklaring inträffade den 12 september 1745.

GÖTHEBORGS FÖRLISNING 1745

GundstötningenEfter en trettio månader lång resa till Kina rände ostindiefararen Götheborg på grund vid Nya Älvsborgs Fästning, endast niohundra meter från hemmahamnen, under mystiska och aldrig utredda omständigheter.
Förlisningen blev dock ingen större katastrof och såvitt vi vet blev ingen skadad.

BÄRGNINGAR

Redan under de närmaste åren efter förlisningen kunde så mycket av lasten bärgas att resan trots allt gick med vinst! Teet torkades och såldes med god vinst.
Vid ett par tillfällen under 1800-talet bärgas åter delar av skeppets skrov och last. År 1906-07 bärgar James Keiller och Carl Lyon en del kinesiskt porslin (Se artikel i Hwar 8 Dag, 1909). Därefter faller hon i glömska

MARINARKEOLOGISK UTGRÄVNING 1986-93

Strax före jul 1984 återupptäckte Anders Wästfelt och några dykarvänner i Marinarkeologiska Sällskapet, Göteborgskretsen, resterna av den förlista ostindiefararen Götheborg. 1985 användes till forskning, organisation och utbildning. Sommaren 1986 kunde så en av Sveriges största marinarkeologiska undersökningar ta sin början. Arbetet pågick till 1993. Kunskaper samlades om det slitsamma livet ombord för 1700-talets sjömän. Stora mängder gammalt te och c:a 7 ton krossat kinesiskt porslin togs upp. Dykledaren och skeppstimmermannen Joakim Severinsson mätte upp vrakdelarna och förberedde en rekonstruktionstritning.

UTSTÄLLNINGAR

En lång rad utställningar följde i utgrävningens spår i såväl i Sverige som i Asien. Bokstavligen talat miljoner människor världen över fascinerades av fynden och historien om det fredliga och framgångsrika Svenska Ostindiska Companiet.

ÄVENTYRET

I oktober 1992 presenterade Anders Wästfelt idén att bygga en ny ostindiefarare och segla henne till Kina och hem igen - utan att gå på grund. Skeppet skulle ges namnet Ostindiefararen Götheborg III.
Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg som bildats redan 1987 för att stödja den marinarkeologiska utgrävningen tyckte idén var bra och åtog sig att samla in pengar till det första projekteringsarbetet.

ORGANISATIONEN

Den 5 november 1993 bildades Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III som blev projektets huvudman. Stiftelsens ändamål och verksamhet beskrevs i stiftelseurkund och stadgar.

Den 28 december registrerades bolaget Svenska Ostindiska Companiet AB som fick uppdraget att bygga skeppet. (Upp)

Karta resväg, 70 kb

JUNGFRURESAN

Med ett välutrustat skepp, utbildad och tränad besättning skall så Götheborg III kring sekelskiftet lätta ankar för den första långresan. Målet är att åter besöka de historiska destinationerna längs den gamla handelsvägen till Asien. Resan från Sverige och åter beräknas ta cirka 18 månader.

FRAMTIDEN

Götheborg III byggs till klass *A1 i Det Norska Veritas och till Svenska Sjöfartsverkets godkännande och skall kunna seglas i oceanfart till mitten av 2000-talet.

Vårt mål är att Ostindiefararen Götheborg III skall bli ett svenskt flaggskepp för internationella kontakter inom industri, handel och kultur.

KÖLSTRÄCKNINGEN

Sören_GyllKölsträckningen skedde söndagen den 11 juni 1995. Under ledning av Anders Wästfelt som ceremonimästare placerades två mynt i laskarna på den 33 meter långa kölen. Omkring 3 000 besökare besåg sammanfogningen.
Volvos koncernchef Sören Gyll, Professor Jörgen Weibull och Kyrkoherde Alf Österström välsignade projektet ur sina respektive synpunkter.

SKEPPET

Generalarr. 76 Kb Skeppets huvuddimensioner, rigg, bestyckning samt en mängd detaljer baseras på arkivuppgifter och uppmätningar av den utgrävda ostindiefararen Götheborg. I samband med den marinarkeologiska undersökningen kunde många måttuppgifter dokumenteras.

Götheborg III skall segla som "special purpose ship" enligt resolution A 534 (13) med intriktning på forskningsverksamhet och med utrymme för en mindre mängd gods. Skeppets däcksmaskineri skall utföras så historiskt korrekt som möjligt och kunna drivas manuellt. För skeppets tekniska system svarar Eric Lincoln.

Hon dimensioneras för en besättning på åttio personer, befäl, elever och högst tolv passagerare. För skeppets konstruktion och historiska utformning svarar Joakim Severinsson. Konstruktionsritningarna godkändes av klassningssällskapet Det Norske Veritas i november 1995.