Äventyret Ostindiefararen Götheborg

Götheborg III. Painting by: Lars Gillis, 1996

KRING DET SOM fanns kvar av stapelbädd nr 6 på Eriksbergs gamla varvsområde på Hisingen i Göteborg har ett nytt varv - Terra Nova - vuxit upp. Här har nu bygget av Ostindiefararen Götheborg III startat. Ett skepp som till storlek, linjer, rigg och skrov skall motsvara en typisk svensk ostindiefarare från omkring år 1750.

In English please In Chinese please

Det trettioandra spantet restes i November 1997. Klicka på bilden för en närbild

Det trettioandra spantet restes i November 1997 på vårt eget varv Terra Nova i Göteborg, och vi är därmed klara med hälften av Ostindiefararen Götheborg IIIs skrov. Klicka på bilden för en närbild. Photo: Sten Zackrisson, SZ-Bild 1997.

Foto: Michael Neikter-Nilsson

Den 22 Maj 1998 invigdes den Kinesiska trädgården vid Terra Nova Varvet i Göteborg. Ett flertal medlemmar av STAF har bidragit med arbete, kinesiska plantor och utrustning. Invigningscermonin var en unik sådan där Vänföreningen Ostindiefararen Götheborgs ordförande Erik Wettergren och Kinas Generalkonsul Tan Jianlun knöt tillsammans ett Svenskt sidenband med ett Kinesiskt, istället för att klippa av ett.
Från vänster till höger Anders Wästfelt, Berit Wästfelt, Erik Wettergren och Folkrepubliken Kina's Generalkonsul I Göteborg Tan Jianlun.

Photo by Sten Zachrisson, SZ-Bild

Lördagen den 17 Maj 1998 hedrades Ostindiefararvarvet Terra Nova av ett kungligt besök.

Photo by Sten Zachrisson, SZ-Bild

Sveriges Drottning Silvia och HM Kung Carl XVI Gustaf landstiger i den Kinesiska Trädgården vid vårt varv.

Photo: Sten Zackrisson, SZ-Bild

Söndagen den 13 April 1998 hedrades Projekt Ostindiafararen Göteborg III på Terra Nova varvet på Eriksberg, av ett besök av Kinas Vice Premiärminister Wu Bangguo tillsammans med en stor delagation.

Efter att ha provsmakat det 250 år gamla te som togs till vara under den marinarkeologiska utgrävningen, överräckte Anders Wästfelt Kinas Vice Premiärminister Wu Bangguo en gåva bestående av ett prov på detta torkade 250 år gamla te.

DUMPAD!

I januari 1998 förbluffar SOIC AB alla genom att dumpa tillbaka i havet, den största sammanhängande skrovdelen som överhuvud taget bärgades från den ursprungliga Ostindiefararen Götheborg (1738-1745) under utgrävningsperioden. Den hade bevarats i en sötvattentank på varvet Terra Nova i väntan på konservering. Frågan "varför" har efter ett år ännu ej besvarats.
Klicka här om Du vill läsa Anders Wästfelts brev och frågor till Sjöfartsmuseet.

Foto: Jan-Erik Nilsson, Januari 1999

I januari 1999 reser man nu exakt dessa delar i det nybyggda skrovet. Tänk så spännande om vi just nu fått se både de 250-åriga originaltimmren utställda i skrovhallen samtidigt som de nybyggda delarna reses.

13 januari 1999

På varvet Terra Nova växer Ostindiefararen Götheborg III fram. Januari 1999.
Klicka här för fler aktuella bilder!

KRING DET SOM fanns kvar av stapelbädd nr 6 på Eriksbergs gamla varvsområde på Hisingen i Göteborg har ett nytt varv - Terra Nova - vuxit upp. Här har nu bygget av Ostindiefararen Götheborg III startat. Ett skepp som till storlek, linjer, rigg och skrov skall motsvara en typisk svensk ostindiefarare från omkring år 1750.

DEN HISTORISKA BAKGRUNDEN

Privilegiebrev Efter 1600-talets stormaktstid och dyrbara krig låg Sveriges finanser i ruiner. Landet måste ställas på fötter igen. Lösningen fanns bland annat i internationell handel. år 1731 grundades det första Svenska Ostindiska Companiet.

ETT SVENSKT HANDELSÄVENTYR 1731-1813

Med Göteborg som säte bedrev Sverige en fredlig och givande handel med Kina. Förebilden hade hämtats från de framgångsrika holländska och engelska kompanierna. Handeln skapade stora mängder kapital i Sverige och gav viktiga tekniska och ekonomiska impulser. Sveriges välfärd och rykte som kulturnation grundas under 1700-talet med pengar från Ostindiehandeln.

OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORGS (1738-45) FÖRLISNING

Svenska Ostindiska Compagniets skepp gjorde 1731-1813 sammanlagt 132 resor varav endast 8 slutade med haverier. Förlisningsorsakerna var väder, vind och svårigheterna att navigera nattetid utan instrument. Den enda olycka som inte fått någon tillfredsställande förklaring inträffade den 12 september 1745.
Gundstötningen Efter en trettio månader lång resa till Kina rände ostindiefararen Götheborg på grund vid Nya älvsborgs Fästning, endast niohundra meter från hemmahamnen, under mystiska och aldrig utredda omständigheter.
Förlisningen blev dock ingen större katastrof och såvitt vi vet blev ingen skadad.

BÄRGNINGAR

Omedelbart efter förlisningen bärgade man så mycket av lasten som man kom åt. Tyger och te torkades och såldes med god förtjänst. Så god att resan gick med vinst trots att man förlorat skeppet! Vid ett par tillfällen under 1800-talet bärgas delar av skrovet. Så sent som 1906-07 bärgar James Keiller och Carl Lyon ca 3000 hela porslinsföremål och en mängd skärvor. Därefter faller hon i glömska.

Stora Hamnkanalen i Göteborg. Detalj e. Elias Martin 1787.

MARINARKEOLOGISK UTGRÄVNING 1986-93

Porslinsskärva från Götheborg Strax före jul 1984 återupptäckte Anders Wästfelt och några dykarvänner i Marinarkeologiska Sällskapet, Göteborgskretsen, resterna av den förlista ostindiefararen Götheborg. 1985 användes till forskning, organisation och utbildning. Sommaren 1986 kunde så en av Sveriges största marinarkeologiska undersökningar ta sin början. Arbetet pågick till 1993. Kunskaper samlades om det slitsamma livet ombord för 1700-talets sjömän. Stora mängder gammalt te och c:a 7 ton krossat kinesiskt porslin togs upp. Dykledaren och skeppstimmermannen Joakim Severinsson mätte upp vrakdelarna och förberedde en rekonstruktionsritning.

UTSTÄLLNINGAR

En lång rad utställningar följde i utgrävningens spår i såväl i Sverige som i Asien. Bokstavligen talat miljoner människor världen över fascinerades av fynden och historien om det fredliga och framgångsrika Svenska Ostindiska Companiet.

ÄVENTYRET

I oktober 1992 presenterade Anders Wästfelt idén att bygga en ny ostindiefarare och segla henne till Kina och hem igen - utan att gå på grund. Skeppet skulle ges namnet Ostindiefararen Götheborg III.

VÄNFÖRENING

Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg som bildats redan 1987 för att stödja den marinarkeologiska utgrävningen tyckte idén var bra. På ett styrelsemöte i oktober 1992 åtog man sig att samla in pengar till det första projekteringsarbetet. Ett stöd som därefter aldrig svikits.

STIFTELSEN

Den 5 november 1993 bildades Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg III som blev projektets huvudman. Stiftelsens ändamål och verksamhet beskrivs i stiftelseurkund och stadgarnas ändamålsparagaraf.

SOIC AB

Den 28 december samma år hade Vänföreningen samlat in så mycket pengar att bolaget Svenska Ostindiska Companiet AB, kunde bildas. Till Vänföreningens ordförande Erik Wettergrens stora glädje var det gamla bolagsnamnet ledigt. Bolagets uppgift blev att bygga skeppet.

DESTINATIONER

Strax efter sekelskiftet avgår ostindiefararen Götheborg III, som ett flaggskepp för svenskt näringsliv och kultur, följande den historiska resvägen till Asien.

Under sin verksamhetsperiod (1731-1813) besökte Svenska Ostindiska Kompaniets skepp många olika platser. Några var väl valda. Andra hamnade man på mer eller mindre av en slump beroende på bristfällig navigationsutrustning och det enkla faktum att en råseglare i stort sett bara kan segla med vinden.

Resväg

Redan idag kan Du besöka alla våra destinationer i en stor förteckning intressanta länkar! Starta genom att klicka på satellitbilden eller välj i tabellen nedan.

FÖLJ RESVÄGEN - STARTA HÄR

Skandinavien
Göteborg
Europa

Sydafrika
Indien
Australien
Sydostasien

Kina
Kanton / Guangzhou
Nordamerika

TIDSPLAN

Projektets tidsplan
Tidsplanen är baserad på en budget. Om budgeten ändras så förändras även tidsplanen.

KÖLSTRÄCKNINGEN

Sören_GyllI samband med kölsträckningen söndagen den 11 juni 1995 placerades två mynt i laskarna på den 33 meter långa kölen. Omkring 3000 personer besåg den högtidliga sammanfogningen. Ceremonimästare var Anders Wästfelt.
Volvos koncernchef Sören Gyll
, Professor Jörgen Weibull och Kyrkoherde Alf österström talade och välsignade projektet ur sina respektive synvinklar.
(Läs vad Sören Gyll sade).

Generalarrangemang, 75K

OSTINDIEFARAREN GÖTHEBORG III

Längd: 40,90 meter.
Längd över allt: 58,5 meter.
Bredd: 10,94 meter.
Djup enl. Sjöfs. 1993:3: 6,75 m.
Rigghöjd över konstruktionsvattenlinjen: 40,50 meter.
Segelyta: 1 160 kvm.
Djupgående på k.v.l. akter: 5,25  m.
Deplacement på k.v.l.: 1 350 ton.
Besättning: 80 man.
Klicka här för en stor bild.

Skeppets huvuddimensioner, rigg, bestyckning samt en mängd detaljer baseras på arkivuppgifter och uppmätningar av den utgrävda ostindiefararen Götheborg. I samband med den marinarkeologiska undersökningen kunde många måttuppgifter dokumenteras.
Götheborg III byggs till klass *A1 i Det Norska Veritas och till Svenska Sjöfartsverkets godkännande och skall kunna seglas i oceanfart till mitten av 2000-talet.

Götheborg III skall segla som "special purpose ship" enligt resolution A 534 (13) med intriktning på forskningsverksamhet och med utrymme för en mindre mängd gods. Skeppets däcksmaskineri skall utföras så historiskt korrekt som möjligt och kunna drivas manuellt. För skeppets tekniska system svarar Eric Lincoln.

Hon dimensioneras för en besättning på åttio personer, befäl, elever och högst tolv passagerare. För skeppets konstruktion och historiska utformning svarar Joakim Severinsson. Konstruktionsritningarna godkändes av klassningssällskapet Det Norske Veritas i november 1995.

Lars Gillis: Genomskärning av Götheborg III,

SKROV

Skrovet konstrueras enligt tillämpliga regler och med så stor historisk överensstämmelse som möjligt utombords och inombords ovan fribordsdäcket. Skadestabilitet uppnås genom indelning av skrovet i sex vattentäta sektioner. Under fribordsdäcket behöver ingen hänsyn tas till historisk planlösning men material och utförande skall anpassas. Skrovet byggs i trä. Cirka 75% är ek och 25% är fur. Spanten tillverkas av laminerad fur för att erhålla önskad styrka. Köl, förstäv, akterstäv, bordläggning, balkar, garnering och övriga förtimmringsdetaljer tillverkas i ek. Däcken blir i fur. Hon barlastas så att en historiskt korrekt lastvattenlinje kan erhållas.

Detalj av rigg ca 1750, efter Hägg

RIGG

Götheborg III:s rigg, såväl segel som stående och löpande gods, skall utformas så historiskt riktigt som möjligt och utföras i traditionella material. På Göteborgs Remfabrik finns en vävstol bevarad där segelduk av gammal typ skulle kunna vävas. På Carlmarks Gamla Repslagarbana i älvängen kommer allt tågvirke att slås av medlemmar i Föreningen Bevara Repslagarbanan. Master och rår är av fur respektive gran.

VARVET TERRA NOVA

Vid bockkranen på Eriksbergs gamla varvsområde har ett nytt varv uppförts. Här skall Götheborg III byggas, sjösättas och utrustas.

BESÖK OCH ARRANGEMANG

Varvet är öppet för allmänheten och kan ta emot stora besöksgrupper. På området finns smedja, snickeri, segelloft, skeppshall, cafékrog, en varvsbod med souvenirer och en filmsal med en utställning om Svenska Ostindiska Compagniets historia och ostindiefararen Götheborg's sista resa och förlisning år 1745. Här visas ett bildspel om äventyret Ostindiefararen Götheborg från utgrävning till resa.
Medlemmar i
Vänföreningen Ostindiefararen Götheborg erhåller entré, visning och bildspel för halva priset. Medlemskap kan lösas på området.
Ring 031-779 34 50 (vx) eller faxa 031-779 34 55 för information och bokningar. Se vår prislista för detaljer. Förfrågningar kan även göras via e-mail till Ostindiefararen Götheborg III.

Skeppshallen under byggnad 1996

VILL DU VARA MED?

Under åren har tusentals människor, företag och organisationer bidragit med tid, kunskaper, arbete, pengar och material. Utan en bred folklig förankring hade projektet varit omöjligt. (Se: Sponsorlistan). än återstår mycket arbete innan skeppet är byggt och den första resan genomförd.

Klicka här för mer spännande information.

FÖLJ RESVÄGEN:

Följ den gamla resvägen på Internet på tio klickbara satellitbilder med en mängd länkar till vänner runt jorden:

USA  Hem  Göteborg

DISCLAIMER

Genom utestängandet av ännu en medarbetare från projektet står det nu klart att initiativtagarnas planer, mål och människosyn inte delas av den nuvarande ledningen. ännu en person har nu lagts till den långa rad av medarbetare, sponsorer, vänner mm som utestängts från projektet.

Istället för att stödja ett projekt som förlorat sin själ, tillsammans med varje sista gnutta anständighet, upphör därför tills vidare arbetet med att underhålla de sidor som berör skeppsbygget.

Forskningsmaterial, aktuella länkar och allt faktamaterial rörande Svenska Ostindiska Companiets (1731-1813) verkliga historia av intresse för allmänhet och skolor finns dock kvar. Vänföreningens sidor finns där de brukar, med det innehåll styrelsen beslutar.

Observera att all information som ges om projektets planer, mål och syfte, etc äR INAKTUELLA tillika med de flesta argument som ges varför privatpersoner och företag möjligen skulle vilja stödja projektet.

Initiativtagarnas kronologiska journal med SENASTE NYTT om hur projektet en gång startades och hur det systematiskt tagits ifån dem, finns som tidigare kvar på Tidningen Ostindiefararen Götheborg.

Alla texter © Webmaster Jan-Erik Nilsson eller Anders Wästfelt 1984-1999.
Denna hemsida öppnades på den av Jan-Erik Nilsson skapade domänen www.gotheborg3.se den 26 november 1996. Under perioden februari 1997-mars 1998 besöktes den av c:a 17 400 besökare.