Lars Gillis: Colin Campbells vapenporslin, 1730-tal

Kulinariska nedslag
längs 1700-talets resor till Kina med Svenska Ostindiska Compagniets fartyg.

Stort tack till vår konstnär Lars Gillis
Nå'n dag skall vi fixa till en virtuell vernissage åt Dig.
Update: Vernissage finns här!

Lars Gillis: Kämpebron - Västra Hamngatan ca 1780-90

DET ÄR TIDIG morgon i fästningsstaden Götheborg.

Röken från de många skorstenarna slår ned i gränderna mellan de låga husen.

Elias Martin, Kämpebron - Västra Hamngatan, ca 1780-90

I kanalerna tvättas kläder. AnkaFrån bakgårdarna hörs grisar, ankor, höns och någon enstaka ko. Promenaden går upp över Kungshöjd, ned genom Carlsporten och över nuvarande Järntorget.

Lars Gillis, Bilder som inte fanns: Utsikt från Stora Otterhällan 1790-tal

Mellan den leriga Andra Långgatan och älvstranden trängs masthamnarna. Färden går förbi Tjärhovets värdshus vid Stigberget.

Här ligger krogarna tätt.

En doft av malt från trakten kring Bläsan blandar sig med silltran, rök och tjära från Gamla Varvet.

Nu ser vi Klippan.

Inom Nya Elfsborgs Fästning ligger de ståtliga ostindiefararna segelklara på Rivö Fjord.

Ostindiefarare vid Nya Älvsborgs Fästning, ca 1750

Det är dags för avfärd.

Men, thet är mot Konungens förordning att föra penningar ur landet. Krögaren James Carnegie Arbutnoth på Lilla Klippans Värdshus har denna dag gjort sig ett synnerligt besvär att samla oss alla som fått samma order.

Lars Gillis: Värdshuset Lilla Klippan år 1769.

Vi tar farväl, kring puddingar, punsch och kapuner.

Vi lättar ankar och vid Vinga Båk sätts lotsen iland med smör, bröd, sill, ägg och skinka som proviant för flera dagars väntan på nästa skepp.

Jacob Hägg, Storm på Atlanten 1770 (detalj)

På Nordsjön är frukosten salt sill och brännvin, en frukost som kaptenen har rätt att förstärka vid hårt väder.

Lars Gillis: Manskapet åt i backlag

Lars Gillis: Örn på Norges kust år 1769. Under en ihållande storm förstärks frukostarna så grundligt att man efter sex veckor siktar Norge istället för Spanien.

Lars Gillis: Fågelskytt på Norges kust år 1769.

Vi går iland, jagar fågel och smörjer kråset med enrisgravad Norsk fjordlax och kanonkulemald senapssås sötad med klosterhonung, medan rodret lagas.

Äntligen i Cadiz. Fem ton myntat silver stuvas in tillsammans med sherry och färska grönsaker, bönor, olja. Allt vad som funnos i staden blandas till en härlig sallad.

De Capska Bankarna passeras. Här finns får, engelsk skinka, holländsk ost och det bästa vinet i världen, säger alla.

Vädret är hårt och vid vaktavlösningarna består kapten med en extra jungfru "pounsche".

Lars Gillis: Punschservering på däck år 1770.

Det är en grann syn när mannarna ställer upp med vad kärl man hafver - skålar, urholkade kokosnötter, sin hatt...

Lars Gillis: Punschservering på däck år 1770, detalj.

Äntligen Angri Point på Java.

C.J.Gehte, Frukt på Java, 1746-49

Infödingarna möter oss i sina kanoter med ägg, nötter och färsk frukt. Ananas, bananer, pompelmosor och tamarind.

Lars Gillis: Proviantering vid Sundasundet, Java, år 1770.

Allt byter vi åt oss mot skjortor, glaspynt, speglar och några rostiga pistoler.

Monsunvindarna bär oss sista biten fram till Kina. Efter åtta månader kastar vi ankar på Pärlfloden vid Wampoa strax nedanför Kanton.

Wampoa ankarplats, Kanton, Kina, ca 1770 (detalj)

I morgon kan vi börja handla te, siden, porslin och österns alla kostbara skatter.

Litteratur: Nilsson, J-E: Jösse, pudding och kapun. Mat & dryck ombord på Svenska Ostindiska Kompaniets fartyg 1731-1806.


LinkExchange
LinkExchange Member


All text © Jan-Erik Nilsson 1997
Page updated the 29th of December 1998
Grafiskt uppdaterad Januari 2010.